Skjult FaceBook tracking ikon Gradvist blødere vand til alle kommuner | HOFOR

Brøndby fik som den første kommune i vores forsyningsområde blødere vand i 2017, og vi er i fuld gang med at etablere blødgøring på alle vores øvrige vandværker.

Efterhånden som vi får ombygget de enkelte værker, vil hårdheden blive lavere – med lidt forskellig hastighed afhængig af, hvor man bor.

Se tidsplan for blødere vand i dit område

Målsætningen for, hvornår de øvrige vandværker kan levere blødgjort vand, er:

  • Værket ved Marbjerg 2021
  • Værket ved Søndersø 2022
  • Værket ved Thorsbro 2023
  • Værket ved Gevninge 2024
  • Værket ved Regnemark 2025
  • Værket ved Islevbro 2027
  • Værket ved Slangerup 2028
  • For de mindre vandværker i Rødovre, Dragør og Hvidovre fastlægges planen i 2020/2021

Status på vandværkerne

Her opdaterer vi jævnligt status på fremdriften af byggeprojekterne.

På Værket ved Marbjerg er vi i gang med at teste det nybyggede blødgøringsanlæg. Det forventes at være klar til at levere blødere vand i 2021.

Luftfoto af Marbjerg vandværk.
Værket ved Marbjerg set fra luften.

På Værket ved Søndersø, vores næststørste vandværk, er vi godt i gang med byggeriet. Først bygger vi den del, hvor blødgøringsanlægget skal være. Derefter bygger vi resten af vandværket om. Værket forventes at være klar til at levere blødere vand sidst i 2022.

Søndersø vandværk set fra luften
Renovering og modernisering af Værket ved Søndersø er godt i gang.

På Værket ved Thorsbro går vi i gang med byggeriet i efteråret 2020. Der er skrevet kontrakt med entreprenørerne i august 2020. Værket forventes at være klar til at levere blødere vand sidst i 2023.

Visualisering af det kommende vandværk ved Thorsbro.
Visualisering af, hvordan det nye vandværk ved Thorsbro kommer til at se ud.

Værket ved Lejre skifter navn og adresse, for det er besluttet at bygge det nye vandværk ved Gevninge. I 2020 afsluttes projekteringen og byggeriet startes op i 2021. Værket forventes at være klar til at levere blødere vand i 2024.

Visualisering af det kommende vandværk ved Gevninge.
Sådan kommer det nye vandværk ved Gevninge til at se ud, når det er færdigt.

På Værket ved Regnemark er vi i gang med de indledende projektanalyser og dialog med myndighederne om de nødvendige tilladelser. Værket forventes at være klar til at levere blødere vand sidst i 2025.

I 2021 sættes projekterne for værkerne ved Islevbro og Slangerup i gang.

Da de enkelte vandværker både skal moderniseres og have blødgøringsanlæg vil det tage nogle år, før alle værker står færdige. Undervejs skal vi være sikre på, at vi altid kan forsyne alle vores kunder med drikkevand. Derfor kan dele af byggeriet kun foregå på ét værk ad gangen.