Gradvist blødere vand til alle kommuner

Brøndby fik som den første kommune i vores forsyningsområde blødere vand i hanerne i 2017, og vi er i fuld gang med at etablere blødgøring på de øvrige vandværker. I alt skal elleve vandværker have blødgøringsanlæg.

De næste blødgøringsanlæg i rækken kommer på fem af vores regionale vandværker, nemlig værkerne ved Marbjerg, Søndersø, Gevninge, Thorsbro og Regnemark. Vi forventer, at de fem værker ét efter ét bliver klar til at producere blødere vand fra 2021 til 2025. Sammen med Brøndby leverer de tilsammen cirka 75 % af drikkevandet fra HOFOR.

Vi er i gang med at gennemføre undersøgelser og udarbejde planer for, hvornår de sidste regionale og lokale værker kan få blødgøringsanlæg. Når de er klar, kan vi give en tidsplan for de sidste værker.

Efterhånden som vi får ombygget de enkelte værker, vil hårdheden gradvist blive lavere – med lidt forskellig hastighed afhængig af, hvor man bor.

Her er vi i gang med at etablere blødgøring

På Værket ved Marbjerg er vi færdige med at bygge den bygning, der skal rumme blødgøringsanlægget. Det forventes at være klar til at levere blødere vand i starten af 2021. Blødgøringsanlægget står klar, og hele anlægget skal nu sættes op til produktion og testes.

På Værket ved Søndersø har vi revet en del af de gamle bygninger ned, og i 2019 er arbejdet med at bygge den del, der skal rumme blødgøringsanlægget, startet. Derefter følger renovering af resten af vandværket, som forventes at være klar til at levere blødere vand sidst i 2022.

Billede af vandværket ved Søndersø under renovering

Renovering og modernisering af Vandværket ved Søndersø er godt i gang.

På Værket ved Thorsbro er forarbejderne afsluttet, og byggeriet går i gang i 2020. Værket forventes at være klar til at levere blødgjort vand omkring 2023.

Visualisering af det kommende vandværk ved Thorsbro.

Visualisering af, hvordan det nye vandværk ved Thorsbro kommer til at se ud.

Værket ved Lejre skifter navn og adresse, for det er besluttet at flytte vandværket til Gevninge. Der er nu gang i design og projektering af det nye værk. Værket forventes at være klar til at levere blødgjort vand omkring 2024.

Visualisering af det kommende vandværk ved Gevninge.

Sådan kommer det nye vandværk ved Gevninge til at se ud, når det er færdigt.

På Værket ved Regnemark er vi gang med de indledende analyser, der skal danne grundlag for moderniseringen af værket, og har dialog med myndighederne om de nødvendige tilladelser. Værket forventes at være klar til at levere blødgjort vand omkring 2025.

Blødgøringsanlæg og modernisering af vandværker

Da de enkelte vandværker først skal moderniseres og bygges om til den nye proces, vil det tage nogle år, før alle områder får blødere vand. Undervejs skal vi være sikre på, at vi altid kan forsyne hele vores forsyningsområde med drikkevand. Derfor kan dele af byggeriet kun foregå på ét vandværk ad gangen.Print denne side