Gradvist blødere vand til alle kommuner

Brøndby fik som den første kommune i vores forsyningsområde blødere vand i hanerne allerede i september 2017, og vi er i fuld gang med at planlægge og etablere blødgøring på de øvrige vandværker. I alt skal elleve vandværker have blødgøringsanlæg.

De næste blødgøringsanlæg i rækken kommer på fem af vores regionale vandværker, nemlig værkerne ved Marbjerg, Søndersø, Lejre/Gevninge, Thorsbro og Regnemark. Vi forventer, at de fem værker ét efter ét bliver klar til at producere blødere vand fra 2020 til 2025. Sammen med Brøndby leverer de tilsammen cirka 75 % af drikkevandet fra HOFOR.

Vi er i gang med at gennemføre undersøgelser og udarbejde planer for, hvornår de øvrige regionale og lokale værker kan få blødgøringsanlæg. Når de er klar, kan vi give en tidsplan for de sidste værker.

Efterhånden som vi får ombygget de enkelte værker, vil hårdheden gradvist blive lavere – med lidt forskellig hastighed afhængig af, hvor man bor.

Her er vi i gang med at etablere blødgøring

På Værket ved Marbjerg er vi i gang med at bygge den bygning, der skal rumme blødgøringsanlægget. Når bygningen er klar, skal anlægget installeres og testes. Det forventes at være klar til at levere blødere vand i løbet af 2020.

På Værket ved Søndersø har vi revet en del af de gamle bygninger ned, og i 2019 starter arbejdet med at bygge den del, der skal rumme blødgøringsanlægget. Derefter følger renovering af resten af bygningen, og værket forventes at være klar til at levere blødere vand omkring 2022.

Billede af vandværket ved Søndersø under renovering

Renovering og modernisering af Vandværket ved Søndersø er godt i gang.

På Værket ved Thorsbro er lokalplanen for det nye værk nu vedtaget, og der er foretaget arkæologiske og visse tekniske undersøgelse i byggeområdet. Værket forventes at være klar til at levere blødgjort vand omkring 2023.

Værket ved Lejre skifter navn og adresse, for det er besluttet at flytte vandværket til Gevninge. Der er nu gang i køb af byggegrund, design af det nye værk og planlægning af det nye ledningsnet. Værket forventes at være klar til at levere blødgjort vand omkring 2024.

På Værket ved Regnemark er vi gang med de indledende miljømæssige og byggetekniske analyser, der skal danne grundlag for moderniseringen af værket og for dialogen med myndighederne om de nødvendige tilladelser.

Værket forventes at være klar til at levere blødgjort vand omkring 2025.

Blødgøringsanlæg og modernisering af vandværker

Da de enkelte vandværker blandt andet først skal bygges om til den nye proces, vil det tage nogle år, før alle områder får blødere vand. Undervejs skal vi være sikre på, at vi altid kan forsyne hele vores forsyningsområde med drikkevand. Derfor kan dele af byggeriet og etableringen af blødgøringsanlæg kun foregå på ét vandværk ad gangen.

På hvert af vandværkerne skal vi etablere blødgøring og samtidig modernisere vandværket. Det kræver grundig planlægning og en række analyser at finde den mest effektive løsning.Print denne side