Skjult FaceBook tracking ikon Geotermi - fjernvarme fra jordens indre - HOFOR

Ganske få kilometer under jordens overflade buldrer det derudaf med energi, der kan pumpes op i form af varmt vand – også kendt som geotermisk vand. HOFOR deltager i et udviklingsprojekt, der skal bringe energien fra det geotermiske vand ind i HOFORs fjernvarme – måske allerede fra 2026. Potentialet er grønt, stort og vedvarende.

Varmen kommer fra jordens kerne

Inde i Jordens kerne er der en glohed masse, der er op til 5.500 grader varm. Denne varme strømmer konstant ud i jordens øvrige lag, hvilket resulterer i alt fra lavaspruttende vulkaner til varme kilder, som vi med forsigtighed kan bade i. På Island ses begge dele i rigt mål.

Også i Danmark kan vi udnytte energien fra klodens indre, idet der en-tre kilometer nede befinder sig opvarmet vand med en temperatur på mellem 30 og 80 grader. Det såkaldte geotermiske vand.

Geotermisk vand kan opvarme fjernvarmevand

Princippet er enkelt. Det geotermiske vand pumpes op til overfla­den, hvor varmen overføres til vandet i fjernvarmenettet. Det sker med en varmeveksler og varmepumper.

Når det geotermiske vand har opvarmet fjernvarmevandet, sendes det tilbage i undergrunden.

Efterfølgende pumpes det geotermiske vand tilbage til det samme underjordiske reservoirer få hundrede meter fra det sted, hvor man pumper vandet op. Det er altså et lukket kredsløb, hvor det geotermiske vand ikke pumpes ud til husstandene.

Der er mange steder i Danmark, hvor undergrundens porøsitet er egnet til at pumpe det geotermiske vand op og ned igen. Der skal dog være tilstrækkelig stor gennemstrømning Men dybest set venter det geotermiske vand bare på at blive hentet op, så det kan bidrage til vores energiforsyning.

Vedvarende energi uden afbrydelser

Det varme vand fra undergrunden er i ordets bedste forstand en vedvarende energikilde. Det vil være der altid, døgnet rundt, hele året, så længe vi kan se frem. Endda uden pauser og uregelmæssigheder, som man kan opleve med vindmøller og solceller, der er afhængig af god blæst og solskin.

Fremtidens fjernvarme er baseret på en flerstrenget strategi, hvor en række forskellige grønne energikilder spiller tæt sammen. Her kan geotermi blive et afgørende element. Det skønnes, at geotermisk varme kan bidrage med 15-20 pct. af det samlede varmebehov i Danmark.

Geotermi-demonstratrationsanlæg på Amager
Demonstrationsanlæg med geotermi på Amagerværket

HOFOR har erfaring med geotermi

Fjernvarmeselskaberne HOFOR, CTR og VEKS har siden 2006 drevet et geotermisk demonstrationsanlæg på Amagerværket for at få erfaringer med geotermi. De tre selskaber havde eneret på efterforskning og indvinding af geotermi i Storkøben­havn. Selskaberne besluttede i 2019 at lade nye private firmaer med større muskler inden for boring i undergrunden og udvikling tage over med henblik på at styrke udviklingen af geotermi i hovedstadsområdet.

I december 2021 vandt Innargi Energistyrelsens tilladelse til at efterforske geotermiske ressourcer i hovedstadsområdet. Innargi er ejet af A.P. Møller Holding, ATP og NRGi. Innargi kan i den sammenhæng trække på Mærsk-koncernens omfattende ekspertise inden for geologi og boringer.

Sporene lagt for geotermi i fjernvarmen

I oktober 2022 indgik varmesel­skaberne i hovedstadsområdet en foreløbig aftale med Innargi om udvikling af geotermi i hovedstaden. Potentialet svarer til forbruget hos 35-70.000 husstande.

Læs pressemeddelelsen om geotermi-aftalen her

Innargi skal få det varme vand op af jorden, mens HOFOR og de øvrige fjernvarmeselskaber skal købe energien og sende den videre ud til kunderne.

En konkret plan med tidspunkter og mulige placeringer af eventuelle anlæg ventes klar i løbet af 2023. Hvis alt går godt, kan HOFORs kunder få fjernvarme delvist leveret fra geotermianlæg fra 2026.