Miljødeklaration for fjernkøling

HOFOR leverer fjernkøling til erhvervskunder og offentlige bygninger i København, som et miljøvenligt alternativ til lokalt pladserede køleanlæg. Informationen på denne side kan fx anvendes til beregning af hvor meget CO2, der kan spares ved at anvende fjernkøling.

billede der illustrer fjernkøling
 

Der er etableret flere fjernkølecentraler, som er tilkoblet det samlede forsyningsnet. Gennem forsyningsnettet sikrer vi vores kunder klimavenlig køling, der kan anvendes til eksempelvis køling til komfort, servere eller produktionsanlæg.

Fjernkøling produceres på baggrund af frikøling og damp fra fjernvarmesystemet samt el. Derfor bliver miljødeklarationen opgjort i forhold til produktionssammensætningen, hvor miljøbelastningen fordeles på henholdsvis damp og el.

Frikøling betyder anvendelse af kulde fra havvand til at nedkøle fjernkølevandet, der således kan betragtes som en nær fuldkommen CO2-neutral køleproduktion, da der kun bruges el til distribution og havvandspumper.

Beskrivelse af miljødeklaration 2017

Miljødeklarationen viser hvor meget kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2) og kvælstofilter (NOx), der udledes til luften for hver forbrugt kilowatt-time (kWh) fjernkøling.

Bemærk, at deklarationerne for fjernkøling kun gælder forbrugere tilsluttet fjernkøling fra HOFOR. Herunder ses en tabel med de værdier, som udgør miljødeklarationen for fjernkøling 2017.

Miljødeklaration Måleenhed 2017
Kuldioxid (CO2) g/kWh 41
Svovldioxid (SO2) g/kWh 0,008
Kvælstoffilter (NOx) g/kWh 0,041

 

Udviklingen i miljødeklarationen

Som udgangspunkt for en beskrivelse af udviklingen i HOFOR Fjernkølings miljødeklaration, ses herunder en tabel med overblik over miljødeklaration for de seneste fem år.

Miljødeklaration Måle-enhed 2013 2014 2015 2016 2017
Kuldioxid (CO2) g/kWh 92 73 50 55 41
Svovldioxid (SO2) g/kWh 0,016 0,014 0,011 0,010 0,008
Kvælstoffilter (NOx) g/kWh 0,068 0,052 0,043 0,043 0,041

 

Den generelle udvikling i HOFOR Fjernkølings CO2-udledning per kWh køl for årene, som er vist i tabellen ovenfor, følger den forventede faldende tendens for CO2-udledningen. Det forventes ligeledes, at der over den kommende årrække generelt set vil opnås en faldende tendens i CO2-udledningen. Dette skyldes bl.a., at HOFOR Fjernkøling har stort fokus på energieffektivitet, hvilket betyder, at el- og dampforbruget per kWh køl mindskes med årene i takt med, at effektiviteten i køleproduktionen stiger. Dermed påvirkes miljødeklarationen for fjernkøling både af disse effektivitetsforbedringer samt af el-deklarationen og CO2-udledningen for damp.

Forbedringen af miljødeklarationen, som ses mellem årene 2016 og 2017, skyldes primært effektivitetsforbedringer i køleproduktionen samt udviklingen af el-deklarationen. Det skal bemærkes, at den nuværende tendens med faldende CO2-udledningsværdier på et tidspunkt vil flade ud i takt med, at man nærmer sig en minimal CO2-udledning, hvilket betyder, at de fortsatte effektivitetsforbedringerne i fjernkøleproduktionen kommer til at vægte højere i den samlede vurdering af miljøbelastningen.

Beregningsgrundlag

Miljødeklarationen for fjernkøling bliver beregnet på baggrund af en generel deklaration for el samt en deklaration for damp. Energinet.dk’s deklaration for el anvendes, da der benyttes el til f.eks. havvandspumper, distributionspumper og kølekompressorer.

Den anvendte el-deklaration er opgjort efter 200%-metoden med et tillæg på 5%, som dækker over nettab.

For dampdeklarationen er der anvendt en månedsbaseret opgørelse, da fjernkøling alene aftager damp til absorptionskøling uden for de dampproducerende kraftværkers spids- og reservelastperioder. Herved tages der højde for, at kraftværkerne uden for spidslast primært bruger brændsler med lav emissionsfaktor.Print denne side