Skjult FaceBook tracking ikon Miljødeklaration for bygas | HOFOR
billede der illustrer miljø

Miljødeklarationen for bygas viser, hvor meget kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2) og kvælstofilter (NOx) der udledes til luften for hver forbrugt kilowatt-time (kWh) bygas.

Bygassen bliver fremstillet på Kløvermarken Gasværk og Strandvænget Gasværk. Den bliver forbrugt hos kunder i Københavns Kommune, dele af Hvidovre, Rødovre og Tårnby kommuner, samt på Frederiksberg.

Bygassen har i 2016 hovedsageligt bestået af en blanding af naturgas, biogas og luft. Ved årsskiftet 2013/2014 påbegyndte vi at tilsætte biogas med henblik på at gøre bygassen CO2-neutral. Samtidigt blev brændværdien hævet pga. nye krav i Gasreglementet. Dette indebærer at man bruger ca. 7,5 % færre m3 for at dække samme energibehov i 2014 sammenlignet med tidligere år. Bygassen er ved årsskiftet 2016/2017 30 % CO2-neutral.

I 2016 er miljødeklarationen vedrørende CO2 igen faldet. Baggrunden er tilsætningen af endnu mere biogas, som er CO2-neutral. I 2017 forventer vi at komme op på 40 %. Vores mål er 60 % CO2-neutral bygasforsyning i 2020 og 100 % i 2025.

Miljødeklarationen for bygas 2016

Kuldioxid (CO2) Svovldioxid (SO2) Kvælstofilter (NOx)
144 g/kWh 0,0012 g/kWh 0,11 g/kWhBeregningsgrundlag
Miljødeklarationen for bygas er beregnet som summen af emissioner/udledninger fra produktionen af bygas divideret med HOFORs salg af bygas til kunderne. Emissionerne i 2016 stammer fra produktionen af bygas, energiforbrug til distribution af bygassen til kunder og sporstoffer i naturgassen, samt forbrænding af bygassen hos kunder.

HOFORs salg af bygas til kunder er beregnet som HOFORs leverancer af bygas minus nettab og eget bygasforbrug.

I miljødeklarationen for bygas indgår udledninger fra elforbrug, som er beregnet ud fra Energinet.dk’s miljødeklaration for el i 2016 (beregnet efter 200 %-metoden) tillagt et nettab på 5 %.

Beregning af miljøpåvirkningen
En beregning af miljøpåvirkningen i 2016 er vist herunder som et eksempel vedrørende udledningen af CO2.

År Forbrug [1] Nedre brændværdi [2] Miljødeklaration [3] Udledning (CO2) [1]*[2]*[3]
2016 5000 m3 5,5 kWh/m3 144 g/kWh 3.960.000 gUdvikling i miljødeklarationen
Udvikling i miljødeklarationen vedrørende bygas er vist i skemaet herunder.

År CO2 (g/kWh) SO2 (g/kWh) NOx (g/kWh)
2011 208 0,0014 0,12
2012 208 0,0012 0,12
2013 210 0,0012 0,12
2014 184 0,0012 0,11
2015 170 0,0012 0,11