Beregn CO2-udledning

Du har mulighed for at beregne CO2-udledningerne af forbruget af fjernvarme, fjernkøling og bygas. Det kan være din virksomheds, din forenings eller dit private årsforbrug.

billede der illustrer miljø

Du kan beregne CO2-udledningerne ved hjælp af HOFORs miljødeklarationer. Med miljødeklarationerne kan du også beregne, hvor meget svovldioxid (SO2) og kvælstofilter (NOx) der udledes.

Miljødeklarationer

Miljødeklarationen offentliggøres årligt omkring 1. april.

Det grønne regnskab

Til brug for din virksomheds eller forenings grønne regnskab udgiver vi hvert år en miljødeklaration for 1 kWh gas og fjernvarme og viderebringer miljødeklarationen for el.

 Print denne side