Vedvarende energi

For HOFOR er bæredygtig biomasse et af midlerne til klimavenlig varmeproduktion. Vi ser også vindkraft, varmepumper, geotermi og solenergi i fremtidens i energisystem.

I HOFOR ser vi bæredygtig biomasse som et afgørende middel til at gå fra fossil til klimavenlig kraftvarmeproduktion.

Men fremadrettet kigger vi ind i en flerstrenget strategi, hvor vi ud over biomasse også fokuserer på andre vedvarende energikilder – eksempelvis vindkraft, varmepumper, geotermi og solenergi – der skal være dele af fremtidens samlede energisystem.

Vindmøller

HOFOR etablerer vindmøller, der på længere sigt kan være med til at supplere og erstatte biomasse i fjernvarmeproduktionen. Det kan bl.a. være ved at udnytte den grønne el fra vindmøller i varmepumper.

Billede af vindmøller etableret af HOFOR

På billedet kan du se nogle af de vindmøller, som HOFOR har etableret.

Læs om HOFORs vindmøller

Varmepumper og geotermisk varme

HOFOR deltager sammen med de øvrige varmeselskaber i hovedstadsområdet også i udvikling af varmepumper og geotermisk varme gennem flere demonstrationsprojekter.

Udfordringerne består især i at etablere anlæg i den nødvendige størrelse og balancere teknik og økonomi, før varmepumper og udnyttelse af geotermisk varme kan spille en større rolle i fjernvarmesystemet. Teknologierne er på nuværende tidspunkt endnu ikke modnet tilstrækkeligt til at levere varme i stor skala i hovedstadsområdet på økonomisk ansvarlig vis, men i HOFOR er vi aktivt med i udviklingen.

Læs om projektet med store varmepumper til fjernvarme

Solceller

Solceller skal bruge meget store arealer, hvis de skal levere energi i rigtig stor skala. HOFOR har etableret solceller i mindre omfang på egne anlæg.

Spildvarme

Spildvarmen skal efter vores mening i udgangspunktet indgå på lige vilkår med andre produktionsteknologier. Udfordringen er imidlertid, at spildvarme typisk er tilgængelig i sommerhalvåret, hvor fjernvarmebehovet er yderst begrænset.

Derudover er problemet, at de potentielle leverancer af spildvarme ofte har en temperatur, som er for lav i forhold til den, vores varmekunder har behov for, og reelt kan den derfor ikke bruges til at opvarme huse uden ekstra udgifter til investering og drift af en varmepumpe.

Biomasse i fremtidens varmeforsyning

I København stopper vi brugen af kul allerede i løbet af 2019. Og vi gør det på den måde, der bedst – grønt, sikkert og billigt – kan lade sig gøre i dag, hvor varmepumper, geotermi, varmelagring og øvrige teknologier altså endnu ikke er tilstrækkeligt modnet til storskala.

På længere sigt vil udviklingen af teknologi og markeder ændre balancen mellem de forskellige former for vedvarende energi og HOFORs dynamiske strategi sigter mod at balancere hensyn til både det grønne, det sikre og det økonomisk fornuftige i løsningen af storbyens energiudfordringer.

Nye eller billigere metoder til lagring af energi tæller til fordel for vind og sol, og varmepumper. Geotermi forventes at blive billigere, efterhånden som der etableres flere og større anlæg.

Dermed kan biomasse med tiden komme til at spille en mindre rolle i varmeforsyningen. Men i de kommende år er effektiv kraftvarmeproduktion på biomasse grundstenen i Hovedstadens fjernvarmeproduktion.Print denne side