Skjult FaceBook tracking ikon Vedvarende energi - HOFOR

HOFORs ønsker at balancere hensyn til både det grønne, det sikre og det økonomisk fornuftige i løsningen af storbyens energiudfordringer. Vi arbejder derfor med bred vifte af teknologier og projekter inden for vedvarende energi. Dem kan du læse om nedenfor.

Vindmøller

HOFOR etablerer vindmøller, der på længere sigt er med til at supplere og erstatte biomasse i fjernvarmeproduktionen. Det kan bl.a. ske ved at udnytte den grønne el fra vindmøller i elektriske varmepumper.

HOFOR vindmøllepark
På billedet kan du se nogle af de vindmøller, som HOFOR har etableret.

HOFOR opstiller vindmøller på både land og til havs. HOFOR Vind blev etableret i 2010 og har en målsætning om at have opstillet 460 MW vindmøller senest 2025. Vindmøllerne bidrager til at gøre Købehavn til verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2015.

Læs om HOFORs vindmøller

Varmepumper og geotermisk varme

HOFOR deltager sammen med de øvrige varmeselskaber i hovedstadsområdet i udvikling af varmepumper og geotermisk varme (varme fra undergrunden) gennem flere demonstrationsprojekter.

Udfordringerne består især i at etablere anlæg i stor skala, før varmepumper og geotermisk varme kan spille en større rolle i fjernvarmesystemet. Teknologierne er på nuværende tidspunkt ikke modnet tilstrækkeligt til at levere varme i stor skala i hovedstadsområdet på økonomisk fornuftig vis, men i HOFOR er vi aktivt med i udviklingen.

Geotermisk varme

HOFOR har i flere år arbejdet med et demonstrationsprojekt for geotermi på Amagerværket. Her har vi høstet mange erfaringer med at udnytte varme fra vandet i undergrunden til fjernvarmeproduktion, dog kun i mindre skala. Næste udviklingsfase inden for geotermi kræver store investeringer, risikovillig kapital og stærke specialist-kompetencer. Derfor er det en fordel, at en række private aktører på markedet har meldt sig som interesserede i at etablere og drive geotermi-projekter herhjemme.

Vi følger udviklingen tæt og er klar til at benytte den geotermiske varme i fjernvarmesystemet, så snart det prismæssigt er fornuftigt for varmeforbrugerne. HOFOR vil fortsætte indsatsen for at få de bedste løsninger i hus på dette perspektivrige område.

Varmepumper

HOFOR arbejder med varmepumper, som kan udnytte forskellige varmekilder. I 2019 indviede HOFOR sammen med CTR og VEKS en stor demonstrations-varmepumpe i Sydhavnen, som kan udnytte varmen fra både hav- og spildevand til at producere fjernvarme til københavnerne.

Varmepumpen i Sydhavnen er på 5 megawatt, hvilket sammenlignet med kapaciteten på det nye biomassefyrede AMV4, der er på mere end 500 megawatt, viser, at der endnu er et stykke vej at gå, før vi kan anvende varmepumper i stor skala. Varmepumperne er endnu ikke store og mange nok til at vinde afgørende indpas i et stort varmenet som Københavns og hovedstadens fjernvarmesystem.

Det er dog af stor betydning, at HOFOR får erfaringer med varmepumper og andre teknologier, der med tiden kan udvikles til at producere fjernvarme i større målestok. Vi øger derfor hele tiden vores viden om, hvor driftssikker, økonomisk effektiv og fleksibel, den enkelte teknologi er.

Læs om projektet med store varmepumper til fjernvarme

Solceller

Solceller skal bruge meget store arealer, hvis de skal levere energi i stor skala. København og andre byer, der gerne vil deltage i den grønne omstilling, bygger derfor bl.a. sol-anlæg uden for byerne, hvor der er plads. HOFOR investerer i større solcelleparker uden for hovedstadsområdet, men har også etableret solceller i mindre omfang på egne anlæg i hovedstadsområdet.

Læs om HOFORs store solcelleprojekt i Lemvig sammen med Better Energy

Overskudsvarme

Overskudsvarme fra virksomheders fremstillingsprocesser skal som udgangspunkt indgå på lige vilkår med andre produktionsteknologier. I HOFOR arbejdes på at indgå aftaler med at udnytte den overskudsvarme, som har værdi for fjernvarmen, dvs. overskudsvarme i vinterhalvåret og med en rimelig høj temperatur. Vi udvikles flere overskudsvarmeprojekter, der hver især er små set i det store system.

Fjernkøling

HOFOR ønsker at reducere Københavns CO2-udledning ved at udbyde miljøvenlig fjernkøling til erhvervskunder. Vi udnytter blandt andet kulde fra havvand til at køle ejendomme og virksomheder, der har brug for køling til f.eks. aircondition eller serverrum.

HOFOR udvider fjernkølenettet i hele København. Vores fjernkølingscentraler i Tietgensgade, Adelgade og Ørestad er blot begyndelsen. Planen er, at der skal tilbydes fjernkøling i hele hovedstaden. Ledningsnettet udbygges derfor løbende i takt med tilgangen af nye kunder.

Læs mere om fjernkøling

Grøn bygas

Ca. 300.000 københavnere bruger bygas til madlavning hver dag. Bygassen er allerede mere end 45 pct. CO2- neutral. Og HOFOR arbejder på at gøre bygassen 100 pct. CO2-neutral inden 2025. Med grøn bygas, der er udvundet fra spildevandsbehandling, bidrager HOFOR til at gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad.

Læs mere om bygas