Planlægning af varmeproduktionen

På Amagerværket udarbejder vi dagligt den bedste plan for varmeproduktionen baseret på lavest mulige omkostninger samlet set

Billede af en termostat, der bliver justeret

Den daglige varmeproduktion på Amagerværket

Amagerværket er et såkaldt kraftvarmeværk, der producerer både elektricitet og varme til fjernvarmenettet.

Amagerværket dækker med sine to aktive kraftvarmeblokke, Blok 1 og Blok 2, cirka 10 procent af det østdanske elforbrug og næsten 25 procent af varmebehovet i hovedstadens fjernvarmesystem.

Produktionen af fjernvarme på Amagerværket tildeles dagligt af Varmelast.dk, som udarbejder en samlet produktionsplan for fjernvarmeproduktionen på alle anlæg i hovedstadsområdet baseret på bud fra de enkelte værker.

Gå til varmelast.dk

Samlet optimering af el- og varmeproduktion

Fordelingen af varmeproduktion til de enkelte værker sker efter princippet om en samlet optimering af el- og varmeproduktionen i hele området.

Varmelast.dk vurderer varmebehovet for det kommende døgn og på den baggrund udarbejder Amagerværket, og andre producenter til det københavnske fjernvarmesystem, dagligt et bud på varmeproduktionen. Dette sendes til Varmelast.dk, der modtager indmeldinger fra andre producenter også. Derudfra udarbejder Varmelast.dk en samlet produktionsplan baseret på lavest mulige omkostninger for det samlede fjernvarmesystem til gavn for kunderne.

Der er armslængde mellem den kommercielle del af Amagerværket, øvrige producenter til det københavnske fjernvarmesystem, og Varmelast.dk således, at konkurrencefølsomme data ikke udveksles.

Læs om omlægningen til bæredygtig biomassePrint denne side