Skjult FaceBook tracking ikon Planlægning af varmeproduktionen - HOFOR

På Amagerværket drives anlægget dagligt ud fra den bedste plan for at producere varme med lavest mulige omkostninger.

Person der justerer en termostat på sit varmeanlæg.

Den daglige varmeproduktion på Amagerværket

Amagerværket er et kraftvarmeværk, der både producerer varme til fjernvarmenettet og elektricitet til el-nettet.

Amagerværket dækker med sine to (2020) aktive kraftvarmeblokke, Blok 1 og Blok 4, næsten 35 pct. af varmebehovet i hovedstadens fjernvarmesystem og cirka 7 procent af det østdanske elforbrug.

Produktionen af fjernvarme på Amagerværket tildeles dagligt af varmelast.dk, som udarbejder en samlet produktionsplan for fjernvarmeproduktionen på alle anlæg i hovedstadsområdet baseret på indmeldinger af produktionsbud fra de enkelte værker.

Gå til varmelast.dk

Samlet optimering af el- og varmeproduktion

Fordelingen af varmeproduktion til de enkelte værker sker ud fra princippet om en samlet optimering af el- og varmeproduktionen i hele området.

Varmelast.dk vurderer varmebehovet for det kommende døgn, og på den baggrund udarbejder Amagerværket og andre producenter til det københavnske fjernvarmesystem dagligt et bud på varmeproduktionen. Dette sendes til varmelast.dk, der modtager indmeldinger fra andre producenter også. Derudfra udarbejder varmelast.dk en samlet produktionsplan baseret på lavest mulige omkostninger for det samlede fjernvarmesystem.

Der er tale om det såkaldte armslængde-princip mellem den kommercielle del af Amagerværket, øvrige producenter til det københavnske fjernvarmesystem og varmelast.dk, således at konkurrencefølsomme data ikke udveksles.

Læs om bæredygtig biomasse på Amagerværket