Omlægning til bæredygtig biomasse

HOFOR er ved at ombygge Amagerværket, så vi i 2020 udelukkende fyrer med bæredygtig biomasse og dermed nærmer os målet om en CO2-neutral varmeforsyning i København.

Billede af skorsten ved Amagerværket

Miljø og omlægning til bæredygtig biomasse

Som kraftvarmeværksejer spiller miljøet og klimaet en vigtig rolle for os. HOFOR er derfor allerede langt fremme med planerne om at ombygge Amagerværket, så vi i 2020 udelukkende fyrer med bæredygtig biomasse på værket og dermed kommer nærmere målet om en CO2 neutral varmeforsyning i København.

Amagerværket består i øjeblikket af to kraftvarmeanlæg, kaldet blokke.

Blok 1, som er den mindste af de to blokke, der er i drift på værket, er fra 1971 men blev i perioden 2004-2010 ombygget til at fyre med træpiller.

Blok 3, som har langt den største kapacitet, fyrer udelukkende med kul. Men HOFOR bygger en ny blok, Blok 4, og den vil, når den bliver idriftsat i 2019, fyre med bæredygtig biomasse, så hele produktionen af el og varme på værket bliver baseret på vedvarende energi.

Se vinderen af arkitektkonkurrencen om udformningen af den nye blok, Bio4

Brændsel og bæredygtighed

Efter grundige analyser af de mange muligheder der er inden for biobrændsel, er det besluttet, at den kommende Blok 4 skal fyre med træflis. Valget af træflis har klare fordele.

For det første risikerer vi ikke at være med til at rydde skov, men anvender kun træernes tilvækst. For det andet er træflis energiøkonomisk bedre end træpiller, der kræver formaling, tørring og presning. Videre får vi mulighed for at gå efter restprodukter fra bæredygtigt skovbrug i Europa, hvor vi kan få garanti for, at der er styr på driften.

Endelig får vi til gavn for vores kunder den samlet set økonomisk bedste løsning, for selv om træflis kræver dyrere teknologi til selve forbrændingsprocessen, er biomassebaseret forsyning billigere end kul.

Bæredygtighed som begreb handler om at sikre fremtidige generationer. For biomasse betyder det, at træer og andre afgrøder også i fremtiden skal kunne høstes i samme – eller større – omfang. Et grundvilkår for anvendelse af biomasse til energi er, at den mængde der høstes på årsbasis ikke overstiger den vækst, der er på arealet.

Alt i alt er træflis altså det bedste, realistiske alternativ til kul her og nu og flere årtier ud i fremtiden. Når det nuværende kulforbrug på blok 3 efter planen lukkes ned omkring 2020, vil HOFOR have taget et meget stort skridt i retning af at forsyne borgerne i København med fjernvarme baseret på vedvarende energikilder.

Efter biobrændsel: Geotermi, elvarmepumper og varmelagring

Med overgangen til bæredygtig biomasse på Amagerværket tager vi et stort skridt fremad på klimaets vegne, men vi stopper selvfølgelig ikke der. De kommende års energisystem vil blive præget af mere vind- og vandkraft suppleret med effektiv og fleksibel kraftvarme.

I HOFOR betragter vi fyring med biomasse på kraftvarmeanlæg som en slags overgangsløsning, en metode der med tiden i stigende grad skal udskiftes med brug af f.eks. geotermi, store elvarmepumper og solvarme i samspil med varmelagring, efterhånden som disse teknologier bliver mere modne og kan bidrage endnu mere til den samlede varmeforsyning til københavnerne. Derfor er vi allerede nu involveret i demonstrationsanlæg og udviklingsprojekter på disse områder.Print denne side