Levering af el og fjernvarme

På Amagerværket produceres både fjernvarme og elektricitet. Værket kan producere el og varme, når elpriserne er høje og gemme varmen til om natten, når de er lave.

varme

Amagerværket

Amagerværket dækker med sine to aktive kraftvarmeblokke, Blok 1 og Blok 3, cirka 10 procent af det østdanske elforbrug og cirka 25 procent af varmebehovet i hovedstadens fjernvarmesystem. Værket er således en væsentlig del af varmeforsyningens rygrad i området.

Når blok 4 går i drift vil Blok 1 og Blok 4 dække cirka 7 procent af det østdanske elforbrug, og næsten 35 procent af varmebehovet i hovedstadens fjernvarmesystem.

Blok 3 leverer fjernvarme til transmissionsselskabet CTR, som forsyner København, Gentofte, Gladsaxe, Tårnby og Frederiksberg kommuner med fjernvarme. Blok 1 leverer hovedsageligt damp til dampsystemet i det indre København, men også en del til CTR.

Læs mere om dampsystemet, der er ved af blive lagt om

Fleksibilitet

Værket er udstyret med et korttidsvarmelager, en såkaldt varmeakkumulator, som kan indeholde 24.000 kubikmeter vand. Tanken fungerer som en kæmpe termokande og bruges til at lagre varmt vand, mens værket er i drift. I de perioder, hvor værket ikke producerer, kan det opsamlede varme vand således benyttes i fjernvarmenettet.

Det giver en god fleksibilitet, da værket dermed kan producere el – og varme – når elpriserne er høje og kun i mindre omfang producere varme, når elpriserne er lave.

Desuden kan elproduktionen på Blok 1 lynhurtigt indstilles, så blokken i situationer med meget lave elpriser kun producerer fjernvarme. Det giver en stor fleksibilitet mellem el- og varmeproduktion, hvilket netop er vigtigt at have i et moderne energisystem med mange vindmøller.Print denne side