Grønne regnskaber

I årene frem til 2016 udarbejdede HOFOR årligt et grønt regnskab for Amagerværket, der synliggjorde værkets præstationer på miljø- og arbejdsmiljømål. Dette lovkrav er fra 2015 bortfaldet.

HOFOR er både miljøcertificeret og udarbejder dokumentation for vores miljøpåvirkning. I stedet for grønne regnskaber indgår miljøoplysningerne nu i HOFORs overordnede årsrapporter samt i vores miljødeklarationer. Dertil udarbejder vi rapporter for indkøb og brug af biomasse på Amagerværket – de såkaldte brancheaftale-rapporter for bæredygtig biomasse:

Se HOFORs årsrapporter og brancheaftale-rapporter for bæredygtig biomasse

  Se det sidste grønne regnskab for Amagerværket fra 2016Print denne side