Visionen for BIO4

HOFOR arbejder for at levere grøn og sikker fjernvarme til fornuftig pris. Omstillingen fra kul til biomasse gør varmen endnu mere klimavenlig.

Hver dag sørger HOFOR for, at alle i København kan holde sig lune hjemme i deres stuer og få varmt vand i hanen. Og hver dag arbejder vi målrettet på at gøre den varme, vi leverer, mere klimavenlig. Samtidig har vi også fokus på, at de københavnske familier skal kunne åbne for deres radiatorer til en fornuftig pris.

Grønt og sikkert

Grøn og sikker fjernvarme til en fornuftig pris! Det er missionen både for vores daglige arbejde og vores langsigtede planlægning.

Derfor har vi bragt Amagerværket tilbage på københavnske hænder og omstiller nu værket til en fremtid, hvor København og store dele af hovedstadsområdet skal kunne varme sig på fjernvarme baseret på bæredygtig biomasse til en rimelig penge og med høj forsyningssikkerhed.

Billede af kraftværksblok på Amagerværket

På billedet kan du se ydersiden af den nye kraftværksblok på Amagerværket.

Verdens første CO2-neutrale hovedstad

Med omstillingen væk fra kul og over til en grønnere el- og varmeproduktion i København bidrager HOFOR desuden afgørende til, at byen kan nå sit mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Uden HOFORs ombygning til bæredygtig biomasse vil målet ikke kunne nås.

Højeffektiv kraftvarme er en væsentlig del af et effektivt energisystem. Amagerværket udgør i dag en grundsten i fjernvarmeforsyningen i København og producerer også varme til en række omegnskommuner. Med en ny højteknologisk kraftvarmeblok, der fyrer med bæredygtig biomasse, vil Amagerværket få en endnu større betydning for det samlede fjernvarmesystem i hovedstadsområdet.

Den nye blok forventes klar i foråret 2019 og vil herefter blive testkørt og gjort klar til fyringssæsonen 2019/2020.

Flere varmeprojekter i spil

Samtidig med at Amagerværket omstilles, så arbejder vi i HOFOR målrettet videre med planlægningen af de andre elementer, der skal til for at give hovedstaden et samlet effektivt og fleksibelt energisystem i fremtiden.

Derfor har vi for øjeblikket også fokus på en række udviklings- og demonstrationsprojekter inden for udnyttelse af fx geotermi, store varmepumper, varmelagring og solvarme til fjernvarme. Der er dog tale om teknologier, der kræver yderligere udvikling, før de kan levere en væsentlig del af fjernvarmen. De indgår derfor i HOFORs langsigtede varmeplanlægning.



Print denne side