For naboer til BIO4

I forbindelse med arbejdet med at ombygge Amagerværket, så siger vi farvel til kul og goddag til bæredygtig biomasse i varmeproduktionen. Du kan som nabo holde dig orienteret her på siden.

Billede af BIO4 og området omkring værket

Københavns mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025 kræver, at vi omstiller varmeproduktionen på Amagerværket fra kul til bæredygtig biomasse. Det kræver en ombygning af en del af værket. Den nye kraftværksblok på Amagerværket får navnet ’BIO4’.

Vi havde første spadestik i september måned 2016, og vi forventer at blokken er klar til de første tests fra foråret 2019.

Information til naboer af BIO4

Undervejs i byggeriet opdaterer vi siden her med information byggeriet.

Få nyt fra byggepladsen direkte i din indbakke – tilmeld dig nyhedsbrevet i højre side.

Tidsplan

Projektet følger fortsat den overordnede tidsplan.

2017 blev det helt store byggeår, hvor vi fra primært at arbejde i jorden med rørarbejde, pæle og fundamenter gik til at have en blokbygning i sine fulde ca. 70 meters højde.

i 2018 var antallet af entreprenører på byggepladsen på sit højeste, idet betonentreprenørerne fortsat havde afsluttende arbejder samtidig med, at entreprenører for stålkonstruktioner og facadebeklædning samt de store leverandører af procesudstyr alle var aktive med montage.

2018 blev endnu et særdeles travlt og spændende år, hvor fokus ikke mindst var på montage af mekanisk og elektrisk procesudstyr.

Samtidig blev blokbygningen gjort færdig og facaderne beklædt, en udsigtsplatform blev monteret på taget, skorstenen kom op i fuld højde, og de to flis-lagre kom op i sine ca. 25 meters højde. Endvidere begyndte vi at sætte en række delsystemer i drift, og det første skib med træflis lagde til kaj.

I 2019 sættes det samlede anlæg i drift, trimmes og prøvekøres inden det overdrages til Amagerværket. Der skal i 2019 også anlægges udendørsarealer og en ny administrationsbygning samt monteres træstammer på BIO4 blokkens facade.

Arbejdstid

Vores arbejde foregår som udgangspunkt inden for normal arbejdstid, hvilket på hverdage er mellem kl. 9-19. I perioder har der været behov for at arbejde i udvidet arbejdstid, både være aftenarbejde og natarbejde, men dette forventes ikke i 2019. Særligt støjende arbejder udføres iht. gældende forskrifter.

  jf. Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift

Vi foretager kontinuerlige støjmålinger ved Margretheholm.

Vi beklager meget de støj- og lysgener, vi forårsager og beder om jeres forståelse.

Kontaktinfo

Har du spørgsmål til byggeriet, eller føler du dig generet af vores aktiviteter, så er du velkommen til at sende en mail til:
 infobio4@hofor.dk

Fakta om HOFORs ombygning af Amagerværket:

  • Den nye kraftværksblok på Amagerværket forventes at stå færdig i foråret 2019, således at blokken er klar til fyringssæsonen 2019/2020.
  • BIO4-blokken vil fyre med bæredygtig biomasse i form af træflis.
  • Opførelsen af BIO4 vil også give københavnerne et nyt udflugtsmål, idet der etableres en trappe langs den 200 meter lange bygning, der ender i en grøn udsigtsplatform i cirka 40 meters højde. Her vil findes informationspunkter, hvor besøgende kan lære mere om skoven og omstillingen til bæredygtig energi. Adgang til udsigtsplatformen vil tidligst være mulig fra 2020. Nærmere information om tidspunkter kommer her på Amagerværkets hjemmeside.

 Print denne side