Skjult FaceBook tracking ikon For naboer til BIO4-projektet - HOFOR

HOFOR har ombygget Amagerværket for at kunne sige farvel til kul og goddag til bæredygtig biomasse i varmeproduktionen. Projektet er nu afsluttet, og vi takker for den tålmodighed og forståelse, vores naboer har vist os undervejs, hvor byggeriet har støjet en del. Her på siden kan du fortsat læse om forløbet, se film og finde tidligere nyhedsbreve.

Modelbillede af BIO4 bygningen og  Amagerværket set fra Københavns Havn.

Københavns mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025 krævede, at vi omstillede varmeproduktionen på Amagerværket fra kul til bæredygtig biomasse. Det betyder, at vi har ombygget en del af værkets område og opført en helt ny kraftværksblok, nemlig AMV 4, eller Blok4. I opførelsesfasen er byggeriet omtalt som ”BIO4-projektet”.

Vi havde første spadestik i september måned 2016, og vi forventede, at blokken ville være klar til daglig drift i første halvdel af 2020. Dette mål nåede vi, hvad vi er glade for og stolte over. Det er sin sag at gennemføre så stort et projekt, som i perioder har udgjort en af Danmark største byggepladser, med mange hundrede folk på pladsen dagligt.

Tidsplanen – et tilbageblik

Projektet har fulgt den overordnede tidsplan.

2017 blev det helt store byggeår, hvor vi fra primært at arbejde i jorden med rørarbejde, pæle og fundamenter gik til at have en blokbygning i sine fulde ca. 70 meters højde.

I 2018 var antallet af entreprenører på byggepladsen på sit højeste, idet beton-entreprenørerne fortsat havde afsluttende arbejder, samtidig med at entreprenører for stålkonstruktioner og facadebeklædning samt de store leverandører af procesudstyr alle var aktive med montage.

2018 blev endnu et særdeles travlt og spændende år, hvor fokus ikke mindst var på montage af mekanisk og elektrisk procesudstyr.
Samtidig blev blokbygningen gjort færdig og facaderne beklædt, en udsigtsplatform blev monteret på taget, skorstenen kom op i fuld højde, og de to flis-lagre kom op i deres ca. 25 meters højde. Endvidere begyndte vi at sætte en række delsystemer i drift, og det første skib med træflis lagde til kaj.

I 2019 blev det samlede anlæg sat i drift, trimmet og prøvekørt, , og der blev endvidere arbejdet på udendørsarealer og en ny administrationsbygning, ligesom montage af træstammer på AMV4-blokkens facade blev begyndt.

Fra april 2020 har Blok 4 leveret el og fjernvarme til københavnerne, og vi har nu lukket den kulfyrede Blok3 fra 1989 ned. Dermed er en æra med kul i den københavnske varmeforsyning slut.

Kontaktinfo

Har du spørgsmål eller kommentarer til byggeriet, er du velkommen til at sende en mail til:
kommunikation@hofor.dk

Fakta om HOFORs ombygning af Amagerværket:

  • Den nye kraftværksblok AMV4 på Amagerværket blev sat i drift i april 2020 og leverer nu både el og varme til københavnerne.
  • AMV4 fyrer med bæredygtig biomasse i form af træflis.
  • Opførelsen af AMV4 vil på sigt give københavnerne et nyt udflugtsmål, idet der langs den 200 meter lange bygning, er etableret en trappe, der ender i en grøn udsigtsplatform i cirka 40 meters højde. Her vil findes informationspunkter, hvor besøgende kan lære mere om værket og bæredygtig biomasse. Nærmere information om åbning af adgang til trappe og udsigtsplatform kommer på Amagerværkets hjemmeside.