For naboer til BIO4-projektet | HOFOR

Vi ombygger Amagerværket for at kunne sige farvel til kul og goddag til bæredygtig biomasse i varmeproduktionen. Du kan som nabo holde dig orienteret her på siden.

Københavns mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025 kræver, at vi omstiller varmeproduktionen på Amagerværket fra kul til bæredygtig biomasse. Det betyder, at vi ombygger en del af værkets område og opfører en helt ny kraftværksblok, nemlig AMV 4, eller Blok4. I opførelsesfasen omtales byggeriet som ”BIO4-projektet”.

Vi havde første spadestik i september måned 2016, og vi forventede, at blokken ville være klar til daglig drift i første halvdel af 2020. Dette mål er nu nået, men de sidste tilpasninger foregår fortsat.

Information til naboer af BIO4-projektet

Undervejs i byggeriet opdaterer vi siden her med information om byggeriet.

Få nyt fra byggepladsen direkte i din indbakke – tilmeld dig nyhedsbrevet i højre side.

Tidsplan

Projektet følger fortsat den overordnede tidsplan.

2017 blev det helt store byggeår, hvor vi fra primært at arbejde i jorden med rørarbejde, pæle og fundamenter gik til at have en blokbygning i sine fulde ca. 70 meters højde.

I 2018 var antallet af entreprenører på byggepladsen på sit højeste, idet beton-entreprenørerne fortsat havde afsluttende arbejder, samtidig med at entreprenører for stålkonstruktioner og facadebeklædning samt de store leverandører af procesudstyr alle var aktive med montage.

2018 blev endnu et særdeles travlt og spændende år, hvor fokus ikke mindst var på montage af mekanisk og elektrisk procesudstyr.
Samtidig blev blokbygningen gjort færdig og facaderne beklædt, en udsigtsplatform blev monteret på taget, skorstenen kom op i fuld højde, og de to flis-lagre kom op i deres ca. 25 meters højde. Endvidere begyndte vi at sætte en række delsystemer i drift, og det første skib med træflis lagde til kaj.

I 2019 blev det samlede anlæg sat i drift, trimmet og prøvekørt, , og der blev endvidere arbejdet på udendørsarealer og en ny administrationsbygning, ligesom montage af træstammer på AMV4-blokkens facade blev begyndt.

De sidste tilpasninger af teknikken, bygninger og udendørsreal pågår fortsat i 2020, hvor blok4 fra udgangen af april har leveret el og fjernvarme til københavnerne. Vi har nu lukket den kulfyrede blok3 fra 1989 ned, og dermed er en æra med kul i den københavnske varmeforsyning slut!

Arbejdstid

Vores arbejde foregår som udgangspunkt inden for normal arbejdstid, hvilket på hverdage er mellem kl. 9-19. I perioder har der været behov for at arbejde i udvidet arbejdstid, både aftenarbejde og natarbejde, men dette forventes ikke at være nødvendigt fremover. Særligt støjende arbejder vil altid blive udført iht. gældende forskrifter.

jf. Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift

Vi foretager kontinuerlige støjmålinger ved Margretheholm.

Kontaktinfo

Har du spørgsmål til byggeriet, eller føler du dig generet af vores aktiviteter, så er du velkommen til at sende en mail til:
infobio4@hofor.dk

Fakta om HOFORs ombygning af Amagerværket:

  • Den nye kraftværksblok AMV4 på Amagerværket blev sat i drift i april 2020 og leverer nu både el og varme til københavnerne.
  • AMV4 fyrer med bæredygtig biomasse i form af træflis.
  • Opførelsen af AMV4 vil på sigt give københavnerne et nyt udflugtsmål, idet der langs den 200 meter lange bygning, er etableret en trappe, der ender i en grøn udsigtsplatform i cirka 40 meters højde. Her vil findes informationspunkter, hvor besøgende kan lære mere om skoven og omstillingen til bæredygtig energi. Adgang til udsigtsplatformen vil tidligst være mulig fra slutningen af 2020. Nærmere information om tidspunkter kommer her på Amagerværkets hjemmeside.
HOFOR Logo