HOFORs forsyningskæde

Biomassen til Amagerværket er resttræ fra skovbrug. Energiforbruget ved transporten og produktionen er lavt, og vi arbejder på at gøre det endnu mere klimavenligt i fremtiden.

De brændsler, som vi i HOFOR bruger, fremstilles i skoven og på træpillefabrikker. Herefter transporteres de til nærmeste mulige udskibningshavn og sejles til Amagerværket. Energiforbruget knyttet til transport og produktion af brændslerne udgør typisk 5-20 procent af brændslernes brændværdi. Vi fokuserer løbende på at minimere det tal.

Skibe med flis vil desuden kunne medtage energitræ i form af stammer som dækslast, som kan flishugges på selve værket.

Billede af resttræ fra skrovbrug som bruges til energi

På billedet ses eksempler på resttræ fra skovbruget, som bruges til energi. Det er fx toppe og grene, små udtyndingstræer, ukurante stammer og stammer ramt af råd.

I HOFOR anvendes biomasse, som overvejende består af resttræ. Fra skovbruget kan det være toppe og grene, mindre hele træer fra udtynding i bevoksningerne eller de ringeste dele af hele stammer. Det kan også være rester fra træindustrien i form af savsmuld, flis, bark m.m., eller krat og mindre træer fra det åbne landskab. Endelig er energiskov, dvs. flis fra træer på arealer, som er dyrket alene med det formål at levere energi, en mulighed.Print denne side