Certificering og årsrapport for Brancheaftalen

HOFOR benytter certificeringer til at sikre biomassens bæredygtighed og dokumenterer det årligt i en rapport som verificeres af tredjepart og offentliggøres.

Vores efterlevelse af brancheaftalens krav dokumenteres i en årlig rapport, som verificeres af en uafhængig tredjepart og gøres offentligt tilgængelig.

  HOFORs årsrapport for brancheaftalen om bæredygtig biomasse

HOFOR bruger hovedsageligt certificering af biomassen til at dokumentere bæredygtighed. Biobrændsler opfylder kravene til brancheaftalen, når de er certificerede efter en af de tre bæredygtighedscertificeringsordninger:

  • Sustainable Biomass Program (SBP)
  • Forest Stewardship Council® (FSC®)
  • Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)

SBP-certificerede leverandører

I HOFOR har vi valgt at benytte SBP-certificering som primært krav til leverandører. SBP er en ny certificeringsordning, som på linje med de veletablerede og verdensomspændende skovcertificeringer FSC® og PEFC udvikler procedurer og uafhængige tredjepartskontroller. Disse hjælper producenter og brugere af biomasse til at dokumentere bæredygtighed ud fra anerkendte og standardiserede kriterier.

SBP adskiller sig bl.a. fra FSC® og PEFC ved have specifikt fokus på biomasse til energi og ved at inkludere alle led i leverandørkæden fra skov til skorsten.

HOFORs egen certificering

HOFOR er selv Chain-of-Custody-certificeret under SBP, FSC® og PECF, hvilket betyder, at vi har opbygget procedurer for at kunne:

  • kontrollere at certifikater fra leverandører er valide,
  • håndtere CO2-relaterede data fra producenterne til brug for CO2-beregninger,
  • opretholde sporbarheden af bæredygtighedsrelevante data i vores databaser, og
  • videresælge den certificerede biomasse.

Vores certificering blev gennemført i første kvartal af 2017 og indebærer blandt andet en årlig uafhængig gennemgang af vores procedurer, registreringer, intern uddannelse osv. for at sikre, at vi løbende lever op til kravene i certificeringerne.

Se vores certifikater her:
  SBP
  FSC®
  PEFC

Læs mere om HOFORs indkøb af bæredygtig biomassePrint denne side