Bæredygtig biomasse

For HOFOR er det vigtigt, at biomassen til fjernvarmeproduktionen lever op til alle krav om bæredygtighed.

I HOFOR er den bæredygtige biomasse et vigtigt element i overgangen fra fossil til klimavenlig kraftvarmeproduktion. At bæredygtigheden kan dokumenteres er helt afgørende for os.

Skovmassen skal være konstant og økosystemet beskyttes

For HOFOR handler bæredygtighed af biomasse om et ligeværdigt hensyn til fremtidige generationer. Det indebærer et langsigtet perspektiv på klimaforandringer og dermed CO2 i atmosfæren, og at fremtidige generationer skal have samme adgang til jordens ressourcer som os.

Derfor er det nødvendigt at sikre, at den samlede skovmasse er konstant eller stigende, og at det øgede forbrug af biomasse giver en reel og markant CO2-reduktion sammenlignet med fortsat anvendelse af fossile brændsler.

Samtidig skal produktionen af biomasse ske på en måde, hvor biodiversiteten og økosystemet beskyttes – både generelt og i særligt udsatte områder – og hvor sociale og arbejdsrelaterede rettigheder respekteres.

I HOFOR har vi derfor bundet os til bæredygtighedskriterier, CO2-fortrængning og dokumentationskrav gennem en aftale, som den danske energibranche har indgået. Aftalen er et fælles regelsæt om bæredygtighed af biomasse, som de store danske forsyningsselskaber arbejder ud fra

Vores leverandører er certificerede i bæredygtighed

Vores centrale redskab er at kræve SBP-bæredygtighedscertificering af vores leverandører – under visse omstændigheder kan vi dog også acceptere andre former for dokumentation.

SBP står for Sustainable Biomass Program og er et internationalt samarbejde, som skaber standarder til certificering af bæredygtighed for biomasse.

Bæredygtighed i praksis

  • HOFOR følger den danske brancheaftales krav til bæredygtig skovdrift, CO2-fortrængning og dokumentation m.m.
  • HOFOR kræver dokumentation fra vores leverandører, først og fremmest gennem certificering efter SBP (Sustainable Biomass Program).
  • Certificering og rapportering i forhold til den bæredygtige biomasse udføres af en uafhængig tredjepart.

I HOFOR lægger vi særlig vægt på:

  • At hente træbrændsler fra skovbrug, hvor den fremtidige træproduktion bevares. Det betyder, at skovens tilvækst sikres på lang sigt, f.eks. gennem genplantning.
  • At brændsel består overvejende af restprodukter fra skovbruget og træindustrien.
  • At indkøbe størstedelen af vores flis i nærområderne i Europa, men også i et vist omfang fra fjernere.
  • At arbejde for at nyttiggøre asken, hvis det er muligt gennem genanvendelse eller recirkulering til jordbruget.

HOFORs grundsyn på bæredygtig biomasse

Helt i tråd med vores overordnede mål om at skabe bæredygtige byer og levere grønt, sikkert og billigt, indkøber vi kun bæredygtig biomasse.

Vi følger nationale og internationale regler og lovgivning, som stiller krav til os, og vi forsøger bedst muligt at udvikle os selv og leverandørerne i takt med udviklingen på området. Vi arbejder også for, at reglerne bliver fælles og stramme på EU-plan.

I HOFOR følger vi nøje den debat, som forskere, politikere og øvrige interessenter til stadighed fører om biomasse, og vi sikrer os, at vi altid har nyeste viden på området, så vi om nødvendigt kan tilpasse os eksempelvis nye krav. Det sker f.eks. gennem deltagelse i nationale og internationale netværk og samarbejder, der sikrer adgang til ny viden om miljøvirkninger og regulering.

Vi samarbejder desuden med branchens øvrige aktører og har en konstruktiv dialog med leverandører, interessentgrupper, grønne organisationer, myndigheder m.fl.

København Kommunes planer for en CO2-neutral hovedstad

Bæredygtig biomasse hos Dansk EnergiPrint denne side