Bæredygtig omstilling på Amagerværket

I HOFOR har vi en vision om at levere klimavenlig fjernvarme til vores 600.000 københavnske kunder. Derfor erstattes kul med biomasse på Amagerværket.

Billede af Amagerværket

På billedet ses Amagerværket som er ejet af HOFOR.

HOFOR Fjernvarme dækker 99 procent af varmebehovet i København og 40 procent af det samlede fjernvarmebehov i det storkøbenhavnske område.

Vi har en vision om at levere klimavenlig fjernvarme med høj forsyningssikkerhed og til en rimelig pris til vores 600.000 københavnske fjernvarmekunder.

På HOFORs kraftvarmeværk Amagerværket omstiller vi energiproduktionen, så vi i hovedstaden erstatter kul med bæredygtig biomasse. Dermed vil vi levere vores afgørende bidrag til Københavns Kommunes ambitiøse mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Udfasning af kul

Omstillingen til vedvarende energikilder, og udfasningen af kul på Amagerværket til fordel for biomasse fra bæredygtige kilder, spiller i kombination med mere vindenergi en central rolle i denne vision.

Vores omstilling til en grøn fremtid for varmeforsyningen stiller store krav til os som forsyningsselskab. Vi skal blandt andet sikre os, at den biomasse, vi anvender, er bæredygtig og lever op til en række internationalt anerkendte krav.

På disse sider finder du mere information om, hvordan vi i HOFOR ser på og arbejder med udfordringen med at sikre, at vi bruger bæredygtig biomasse, så københavnerne med grøn samvittighed kan tænde for deres radiatorer og åbne for det varme vand.

Når omstillingen af Amagerværket til vedvarende energi er fuldendt i 2019, er det slut med at HOFOR anvender kul som brændsel. Klimabelastning fra kulforbrænding i form af CO2 til atmosfæren erstattes af træpiller og træflis fra bæredygtigt skovbrug, som optager CO2 fra atmosfæren, mens træerne vokser.

Vedvarende energi til københavnerne

Omlægningen til vedvarende energi i produktionen af fjernvarme og elektricitet i Københavnsområdet er markant. I dag er produktionen fra Amagerværket baseret på cirka 2/3 kul og 1/3 træpiller, men vil i løbet af 2019 være fuldt omstillet til biomasse.

Den praktiske omstilling af Amagerværket tog sin begyndelse i 2010. Fra at være rent kulfyret blev den ene af Amagerværkets enheder dengang ombygget til fyring med træpiller.

I løbet af 2019 sættes en ny kraftværksblok i drift. Den skal fyre med bæredygtig træflis.Print denne side