Skjult FaceBook tracking ikon Træpiller og træflis - HOFOR

Amagerværket benytter træpiller og træflis til kraftvarmeproduktion. For HOFOR er det vigtigt, at biomassen lever op til alle krav om bæredygtighed.

Amagerværkets blok 1 har anvendt træpiller siden 2010, og den nye Blok 4 er siden 2020 blevet fyret på træflis. Hele produktionen af el og varme på Amagerværket er således baseres på vedvarende energi i form af certificeret bæredygtig biomasse.

Billede af resttræ fra skrovbrug som bruges til energi
Den biomasse, HOFOR anvender på Amagerværket, er produceret af overskudtræ og affaldstræ, som ikke kan anvendes til andre formål.

I HOFOR lægger vi særlig vægt på:

  • At hente træbrændsler fra skovbrug, hvor den fremtidige træproduktion bevares. Det betyder, at skovens tilvækst sikres på lang sigt via genplantning.
  • At brændsel overvejende består af restprodukter fra skovbruget og træindustrien.
  • At arbejde for at nyttiggøre asken, hvis det er muligt gennem genanvendelse eller recirkulering til jordbruget.

Vi bruger mange forskellige slags træ:

  • Grene og toppe fra store træer, der er til overs, når det træ, der kan bruges til industrielle formål, er taget fra.
  • Små træer med grene og toppe fra rutinemæssige udtyndinger og andre justeringer i skoven, som er foretaget for at forbedre træbestandens kvalitet.
  • Uønsket krat og småtræer på landsbrugsarealer eller fra det åbne land.
  • Stammer, der ikke efterspørges af f.eks. træindustrien. Typisk træ, der ikke lever op til de ønskede specifikationer. F.eks. fordi de har råd eller sygdomme, er væltet i en storm eller er ødelagt af skovbrande. Det kan også være stammer, der er krogede eller flækkede, for lange eller for korte, for tykke, tynde eller gamle m.v.
  • Stammer og grene fra plantagedrift af andre produkter – æbler, oliven, gummi, vin osv., herunder træ, der vokser på midlertidige overskudsarealer.
  • Savsmuld, bark m.v. fra træindustrien.
  • Energipil dyrket til energiformål; høstes inden for ganske få år.

HOFOR kræver, at produktionen af biomasse sker på en måde, hvor biodiversiteten og økosystemet beskyttes – både generelt og i særligt udsatte områder – og hvor sociale og arbejdsrelaterede rettigheder respekteres.

Desuden skal biomassen erstattes ved genplantning af træerne, så den samlede skovmasse holdes konstant eller stigende, og således at optaget af CO2 bevares eller øges. Dette er afgørende for, at det øgede forbrug af biomasse giver en reel og markant CO2-reduktion sammenlignet med fortsat anvendelse af fossile brændsler.

Læs Dansk Energis folder om bæredygtig biomasse

At bæredygtigheden kan dokumenteres er afgørende for HOFOR. Vi handler derfor kun med biomasse, som er certificeret af internationalt anerkendte organisationer efter internationale standarder for bæredygtighed af biomasse, primært SBP-certificering, som sikrer skovenes biodiversitet samt en systematisk genplantning af træer.

Læs også:

Farvel til kul til fjernvarmen

Biomasse – en grøn trædesten

Indkøb af bæredygtig biomasse

Brancheaftale og årsrapport for biomasse

Certificering af biomasse