Skjult FaceBook tracking ikon Certificering af biomasse - HOFOR

HOFOR bruger internationalt anerkendte certificeringer til at sikre biomassens bæredygtighed og arbejder aktivt for fælles og stramme regler for biomasse på EU-plan.

Tre logoer SDP, FSC og PEFC vist på række.

For at sikre, at den biomasse, HOFOR anvender, er bæredygtig og lever op til energibranchens aftale, kræver vi, at biomassen er certificeret efter en af følgende tre certificeringsordninger for bæredygtig biomasse:

I HOFOR har vi valgt at benytte SBP-certificering som primært krav til leverandører. SBP adskiller sig bl.a. fra FSC® og PEFC ved have specifikt fokus på biomasse til energi og ved at inkludere alle led i leverandørkæden fra skov til skorsten.

Uafhængig kontrol

Bæredygtighedscertificeringen af vores leverandører sker via en uafhængig tredjepart, dvs. firmaer, som er akkrediterede specialister og inspektører.

De skrappe bæredygtighedskrav, der ligger i certificeringen, er krævende og indebærer bl.a., at inspektørerne foretager kontrolbesøg i skovene og analyserer leverandørernes dokumentation. Derudover gennemfører HOFOR selv kontroller ved besøg hos leverandørerne og i skovene.

For at sikre, at certificeringerne tager hånd om bæredygtighedsproblematikkerne i henhold til den nyeste konsensusbaserede viden på området, prioriterer vi samarbejdet med interessentgrupper og organisationerne bag certificeringsordningerne højt, ligesom vi i HOFOR løbende er i dialog med certificeringsorganisationerne med henblik på at øge og forbedre såvel kvalitet som kontrol under certificeringerne.

Se vores certifikater her:
SBP
FSC®
PEFC

HOFOR engagerer sig aktivt

Ud over at følge nationale og internationale regler og lovgivning, som stiller krav til os i HOFOR, udvikler vi aktivt både vores egne og leverandørernes procedurer, i takt med udviklingen på området. Vi arbejder for, at reglerne bliver fælles og stramme på EU-plan.

I HOFOR følger vi også debatten og forskningen om biomasse nøje for at sikre, at vi altid har den nyeste viden på området, så vi kan tilpasse os eksempelvis nye krav. Det sker f.eks. ved at deltage i nationale og internationale netværk og samarbejder, der sikrer adgang til ny viden om miljøvirkninger og regulering.

Vi samarbejder desuden med branchens øvrige aktører og har en konstruktiv dialog med leverandører, interessentgrupper, grønne organisationer, myndigheder m.fl.

København Kommunes planer for en CO2-neutral hovedstad

og

Bæredygtig biomasse hos Dansk Energi

Læs også:

Farvel til kul til fjernvarmen

Biomasse – en grøn trædesten

Træpiller og træflis

Indkøb af bæredygtig biomasse

Brancheaftale og årsrapport for biomasse