Biomasselager på Amagerværket

FARVEL TIL KUL I FJERNVARMEN

Biomasse erstatter de sidste kul i fjernvarmen.

BIOMASSE – EN GRØN TRÆDESTEN

Biomasse er ét blandt mange skridt på vejen mod fremtidens fjernvarme.

TRÆPILLER OG TRÆFLIS

Træpiller og træflis er restprodukter fra bæredygtige skovbrug.

INDKØB AF BÆREDYGTIG BIOMASSE

HOFOR køber biomasse både i og uden for Europa.

BRANCHEAFTALE OG ÅRSRAPPORT OM BIOMASSE

HOFOR forpligter sig til energibranchens højeste standarder.

CERTIFICERING AF BIOMASSE

HOFOR køber kun biomasse, der er certificeret efter internationale standarder.