Sådan måler vi vandets hårdhed

Der findes mange forskellige målemetoder af vandets hårdhed, men ikke alle målemetoder viser hårdheden præcist.

I HOFOR måler vi vandets hårdhed direkte på vandværket. Vi tager løbende vandprøver, som vi får analyseret på et eksternt laboratorium, hvilket er en garanti for, at prøveresultatet er 100 % korrekt. Herudover har vi forskelligt online måleudstyr på vandværket, som vi sammenholder med laboratorie-målingerne. På den måde får vi hele tiden en sikker pejling på hårdheden af det vand, vi sender ud til forbrugerne.

Hurtige målemetoder er usikre
I HOFOR får vi af og til henvendelser fra forbrugere, der selv har målt vandets hårdhed. De skriver, fordi de har fået et måleresultat, der viser, at hårdheden er højere end den, vi måler på vandværket og oplyser bl.a. på vores hjemmeside.

Vandkvalitetsspecialister i HOFOR har derfor undersøgt, hvad der var årsag til denne forskel i måleresultater. Vi har testet en række private målemetoder, hvor vi har foretaget direkte sammenligninger af målinger på strips og i laboratorium på det samme vand. Det har vist sig, at der er en vis usikkerhed forbundet med måleresultaterne på de ”hurtige målemetoder”, fx kan strips måle op til 5-7 hårdhedsgrader for højt i forhold til den reelle hårdhed i vandet.

Se vandets hårdhed i de forskellige kommuner herPrint denne side