Uddybning af blødgøringsprocessen

 Pelletbeholder Blødgøringen finder sted i en 8 meter høj pelletbeholder, hvor der tilføres vand under en dysebund nederst i beholderen. I beholderen svæver fint sand ved hjælp af en opadgående vandstrøm på ca. 100 m/time. Sandet er vasket og renset kvartssand med en kornstørrelse på 0,2-0,4 mm. Klik på billedet og se pelletbeholderen.

Processen forløber på denne måde:
Vandets vej gennem vandværket (klik på billedet for stor visning):
 Vandets vej gennem vandværket

  1. Afkalkningen startes ved at tilsætte natriumhydroxid (NaOH) til vandet lige over dysebunden. Natriumhydroxiden er af fødevarekvalitet og med en koncentration på 27,65 %.
  2. Tilsætningen af natriumhydroxid til pelletbeholderen øger pH-værdien af vandet fra ca. 7 til ca. 9. Det starter afkalkningen, som finder sted på de svævende sandkorn. Det er krystallinsk calciumcarbonat, der udfældes på sandkornene, som danner de såkaldte pellets. De bliver stadigt større og falder til sidst ned i bunden af beholderen, hvor de dagligt bliver tømt ud.
  3. Der tilføres løbende fint renset sand til erstatning for de pellets, der tappes fra beholderen.
  4. Sammen med calciumcarbonat udfældes også langt det meste af råvandets jern- og manganindhold. Samlet giver det nogle meget hårde pellets på 1-2 mm.
  5. Vandets pH reguleres fra 9 til 8 umiddelbart efter udløbet fra beholderen. Denne resulering foretages med kulsyre (CO2),så pH-værdien bliver omkring 8
  6. Det blødgjorte vand tilsættes derefter en delstrøm af ikke blødgjort vand. Denne blanding foretages for at hæve hårdhedsgraden til de ønskede 10 ˚dH i det færdige drikkevand.

Processen kører fuldautomatisk og kontrolleres løbende. Vi har installeret flere alarmsystemer, der går i gang, hvis processen ikke kører, som den skal.

Her kan du se en film om blødgøringsprocessenPrint denne side