Pelletmetoden

Hvorfor pelletmetoden frem for andre blødgøringsmetoder?
Der er lavet en grundig undersøgelse af flere metoder til central blødgøring af vand, og af flere grunde valgte vi pellemetoden:

 • Metoden har dokumenteret virkning – dvs. kalken bliver fjernet effektivt.
 • Miljømæssigt er det den bedste metode, fordi vandforbruget er mindre end ved andre blødgøringsmetoder. Den overskydende kalk (pellet-kuglerne) kan genanvendes bl.a. til jordforbedring i landbruget.
 • Det er en sikker, velafprøvet metode, som man har erfaringer med i andre lande. Fx har man i Holland brugt pelletmetoden i ca. 30 år. Den er også brugt i Sverige og Tyskland.
 • Metoden fjerner ikke magnesium (som ionbytningsmetoden gør det), og der er derfor ingen øget risiko for hjerte-kar-sygdomme.
 • Samfundsøkonomisk er pelletmetoden den bedste metode.

Naturstyrelsens rapport om blødgøring af drikkevand
I en rapport fra Naturstyrelsen fra 2011 blev disse metoder undersøgt:

 • Kalkfældning (pellet-metoden)
 • Ionbytning
 • Nanofiltrering
 • Omvendt osmose
 • Magnetiske metoder
 • Ultralyd og pulserende strøm.

Rapporten ”Central blødgøring af drikkevand” udarbejdet af COWI for Naturstyrelsen, DANVA med flere, maj 2011Print denne side