Sådan gør vi vandet blødere

Vi bruger den såkaldte pelletmetode til at fjerne kalken fra vandet. Det er en sikker, velafprøvet metode, som man har gode erfaringer med i vores nabolande. Fx har man i Holland, Tyskland og Sverige brugt pelletmetoden i en lang årrække.

Blødgøringsanlæg binder kalken til sandkorn
 Pelletbeholder Teknisk set fjernes en del af kalken fra vandet i et blødgøringsanlæg. Blødgøringsanlægget er en pelletbeholder, hvor vandet blødgøres ved at tilsætte natriumhydroxid (NaOH) og desinficeret sand til vandværkets råvand. Dele af kalken bindes på den måde til sandkornene, som bliver til små kugler, der synker til bunds, fjernes og genbruges til fx jordforbedring på markerne. Klik på billedet og se pelletbeholderen.
I HOFOR blødgør vi vandet til 10. Ved en hårdhed på 10 kan vandet uden problemer blandes med vand fra de naboforsyninger, vi leverer vand til. Desuden vil der ikke være risiko for korrosion i rør og ledninger.

Her er en uddybning af blødgøringsprocessen

Fakta om vandbehandling i Danmark dag
Grundvandet er så rent, at det kan anvendes til drikkevand uden anden behandling end iltning og filtrering. Ved behandlingen fjernes grundvandets naturlige indhold af svovlbrinte, ammonium, jern og mangan.

Drikkevand indeholder en række naturlige kemiske stoffer og mineraler (bl.a. natrium, calcium, magnesium og fluorid), som kommer fra de jordlag, vandet indvindes fra. De er med til at give vandet smag, og derfor kan der være forskel på, hvordan vand fra forskellige områder smager.

Natrium findes naturligt i vandet
Når vil blødgør vandet, vil der være en lille rest af natrium tilbage i vandet efter processen. Natrium findes i vandet fra naturens side, og efter behandlingsprocessen kontrolleres der nøje for, at vandets indhold af natrium ligger under grænseværdien, da det ellers kan påvirke vandets smag.

Fortsat høj vandkvalitet
Vandets lugt og udseende bliver ikke påvirket af det ekstra led i vandbehandlingsprocessen. Der er gennemført flere smagstest, og nogle oplever en lille forskel ved direkte sammenligning, mens andre ikke kan smage forskel.

Blødgøringen ændrer ikke på vandets indhold af magnesium, som er vigtig for forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme.Print denne side