Erhverv og boligselskabers holdning

Erhvervsvirksomheder og boligselskaber
Interviews med en række erhvervsvirksomheder, kontorejendomme og boligselskaber i perioden 2011-2016 viser, at de dagligt oplever problemer på grund af meget kalk i vandet. Det giver tilkalkning af:

  • rør, stigstrenge og ventiler plus faldende vandtryk,
  • toiletter, blandingsbatterier og vandhaner,
  • varmtvandsbeholdere og varmtvandsanlæg,
  • procesudstyr.

Halvdelen vil gerne betale mere for blødgjort vand
Flertallet ønsker blødere vand og er meget positive, fordi de mener at kunne spare penge. De fleste ser miljøfordelene som en vigtig sidegevinst, og godt halvdelen af virksomhederne er indstillet på at betale ekstra for blødgjort vand. De øvrige vil ikke umiddelbart betale ekstra, før de har set en mere præcis beregning af den samlede besparelse.

Enkelte er betænkelige ved processen
Enkelte er betænkelige ved selve processen med at fjerne kalken. De ønsker at beholde det hårde vand, fordi de ikke mener, der skal ændres på behandlingen af grundvandet.

Kun få gode erfaringer med andre løsninger
Flere erhvervsvirksomheder har forsøgt sig med alternative løsninger som magneter på vandrørene og ultralydsanlæg, der skal forhindre kalk i at sætte sig fast, men kun få brugere giver udtryk for positive erfaringer.

Boligforening i Københavnsområdet:
“I forbindelse med fraflytninger er badeværelserne kalket meget til. Toiletterne lider også under det. Det kommer lidt i perioder, hvor meget reparation – 2-10 gange om måneden. Vi har problemer i lejemålene – perlatorer, blandingsbatterier og toiletter kalker til. Vi har også problemer med trykket i rørene”.

Hotel i Københavnsområdet:
“Vi oplever store problemer med kalk ved rengøring og afkalkning på armaturer, brusere, blandingsbatterier mm. Det er ved mandekraft, og det går der mange timer med. Perlatorer skifter vi i en uendelighed, skyllerør i toiletter skal renses og skiftes”.Print denne side