Erhverv og boligselskaber

For virksomheder, kontorejendomme, og boligselskaber vil blødere vand betyde:

  • Lavere driftsomkostninger til rengøring og afkalkning af toiletter, badefaciliteter og køkkener og til drift og vedligeholdelse af blødgøringsanlæg og varmtvandsanlæg.
  • Længere levetid for installationer og varmtvandsanlæg.
  • Mindre energiforbrug. Ledningsevnen er højere i blødgjort vand end i hårdt vand. Det betyder, at vandet bliver hurtigere varmt, og der bruges derfor mindre energi til opvarmning.
  • Mindre behov for investeringer i blødgøringsanlæg til fællesvaskerier og varmtvandsanlæg.

Undersøgelse af erhverv og boligselskabers holdning til blødere vandPrint denne side