Midlertidig aftagelse af vand fra brandhaner

I HOFORs område er det muligt at aftage vand fra brandhaner i en periode på maks. 6 mdr. Vandet kan bruges ved fx en byggeplads, events o.lign.

Almindelige regler om vandforsyning skal overholdes
Installationen skal sikres mod tilbagestrømning (dette sker i målerinstallationen) og målerinstallationen må ikke røres efter den er opstillet.

Hvis installationen skal bruges til drikkevand skal installationen efter vandmåleren udføres i drikkevands godkendt komponenter.

Når du aftager vand har du ansvaret for installationen. Det betyder bl.a. at installationen skal sikres mod frost i vinterhalvåret (fra oktober til marts). Dette gælder også brandhanen.

Hvis der er tilsluttet brandslanger på installationen, skal det fremgå tydeligt, at den ikke er til drikkevand.

Læs om, hvordan du håndterer vandet i vores pjecer:
DDS – regler for hygiejne ved arbejde med vandledninger

Regler for arbejde med drikkevand

 

Prisen for at aftage vand midlertidigt
Op- og nedtagning af måler

2.560,00 kr

Servicevogn

300,00 kr.

Målerleje

15,00 kr pr. døgn

 

Se vandtaksten for hver kommune

Ansøg om modtagelse af vand fra brandhaner

Hvis du har spørgsmål til aftagelse af vand, er du velkommen til at kontakte VandDrift på tlf.: 3395 3395,
mandag til torsdag kl.: 07.00-15.00/fredag kl.: 07.00-14.30.Print denne side