Kort over stophaner

Har du brug for at afbryde vandforsyningen til din bolig i forbindelse med renovering eller nybyg, kan du bruge kortet over stophaner til at lokalisere den stophane, der hører til din matrikel.

Bemærk, at kortet viser en cirka-placering af din stophane.

Stophanen kan være placeret ved en hæk eller under græs, fliser eller asfalt. Hvis stophanen står ved en hæk, er det skødehavers ansvar at sørge for adgang samt plads til at kunne håndtere stophanen.
 
Sådan bruger du kortet

  • Indtast din adresse i søgefeltet på kortet
  • Zoom ind ved at dobbeltklikke på kortet og find den stophane, hvor stikledningens stiplede ende peger ind mod din bolig. Denne stophane tilhører din matrikel.
  • Du vil som udgangspunkt få vist kortet som fotografi, men du kan skifte til topografisk visning ved at åbne menuen øverst til venstre på kortet, vælge ‘Baggrundskort’ og derefter ‘Topografisk visning af kort’.

 
Forklaringer til kortet
  viser din adresse på kortet.
  illustrerer placeringen af stophaner.
  illustrerer stikledninger, der hører til stophanerne.

Hvis du har svært ved at se, hvilken stophane der hører til din bolig, kan du kontakte Kundeservice på tlf. 3395 3395 (vælg ‘Tast 1’).

 Stophanekort
Kort over stophaner med mulighed for fotografisk eller topografisk visning.

Åbn kort over stophaner >>


Print denne side