Det indeholder drikkevandet

Drikkevand indeholder mange naturlige kemiske stoffer og har også et naturligt indhold af uskadelige vandbakterier. Vandet kan også indeholde miljøfremmede stoffer, som kan skyldes en forurening. I vores analyser af vandet kan du se, hvad vandet indeholder.

Naturligt kemisk indhold
Drikkevand indeholder en række naturlige kemiske stoffer, som kommer fra de jordlag, vandet indvindes fra. De er med til at give vandet smag, og derfor kan der være forskel på, hvordan vand fra forskellige områder smager.

Naturligt indhold af bakterier
Vand har et naturligt indhold af uskadelige vandbakterier. Det er kun, hvis der sker en forurening f.eks. med overflade- eller spildevand eller bakteriel opformering, at der kan opstå en sundhedsrisiko. Vi kontrollerer vandet fra de regionale værker næsten dagligt og fra de lokale værker jævnligt. Vi sætter ind, hvis kontrolresultatet indikerer en uvedkommende forurening – i første omgang med kontrolprøver og ved genfund med yderligere indsats.

Miljøfremmede stoffer
Vandet kan også indeholde miljøfremmede stoffer. Det er stoffer, som ikke naturligt findes i vandet, og som derfor kan skyldes en forurening af grundvandet. Vi gør en stor indsats for at forhindre, at disse stoffer kommer i vores drikkevand, bl.a. ved at stoppe indvindingen fra forureningsramte boringer og gennem en forebyggende beskyttelsesindsats.

Analyser af indholdet
Vandet fra de syv regionale vandværker transporteres ind mod København i store trykledninger. En række af de kommuner, som vandledningerne løber igennem, får vand fra disse ledninger – enten direkte eller efter opblanding med vand fra lokale vandværker. Nogle kommuner får vand via byledningsnettet i København, hvor vandet fra de syv regionale vandværker er blandet. HOFOR har desuden syv lokale vandværker, der kun leverer vand indenfor den kommune, det ligger i.

Nedenfor kan du læse om vandkvaliteten i de kommuner, hvor HOFOR er ansvarlig for vandforsyningen.

Se vandkvaliteten i Albertslund Kommune
Se vandkvaliteten i Brøndby Kommune
Se vandkvaliteten i Dragør Kommune
Se vandkvaliteten i Herlev Kommune
Se vandkvaliteten i Hvidovre Kommune
Se vandkvaliteten i Københavns Kommune
Se vandkvaliteten i Rødovre Kommune
Se vandkvaliteten i Vallensbæk Kommune

Hvis der er legionella i vandet
Læs om legionella hos statens serums institutPrint denne side