Nyt afregningssystem i Hvidovre, Vallensbæk og Vallensbæk Strand

I et tidligere indlæg havde vi desværre fået oplyst et forkert aflæsningstidspunkt for 2018 for kunder i Vallensbæk Strand. Dette er nu tilrettet.

I august 2017 skifter HOFOR til nyt afregningssystem.

Alle kunder i Hvidovre, Vallensbæk og Vallensbæk Strand skal derfor aflæse vandmåler senest den 31. august 2017.

Kunder i Vallensbæk Strand har fortsat eget vandforsyningsselskab og betaler derfor kun for spildevandsafledning til HOFOR. Det drejer sig om cirka 1.400 kunder, som fortsat skal oplyse aflæsningstal to steder – men som noget nyt på samme tidspunkt.

Som kunde modtog du i uge 24 modtage et brev med information om, hvad ændringen af afregningssystem betyder for dig som kunde.

Se eksempler på breve vedrørende det nye afregningssystem:

Hvidovre – brevskabelon med betalingsservice (PDF)
Hvidovre – brevskabelon uden betalingsservice (PDF)
Vallensbæk – brevskabelon med betalingsservice (PDF)
Vallensbæk – brevskabelon uden betalingsservice (PDF)
Vallensbæk Strand – brevskabelon med betalingsservice (PDF)
Vallensbæk Strand – brevskabelon uden betalingsservice (PDF)

Nyt tidspunkt for aflæsning af vandmåleren
Hvis du bor i Vallensbæk, skal du fra 2017 som noget nyt aflæse i august.

Bor du i Hvidovre eller Vallensbæk Strand, skal du i 2017 aflæse i august, og fra 2018 ændres dit aflæsningstidspunkt til september.

HOFOR sender aflæsningskortet ca. to uger før sidste frist for aflæsningen.

Det er vigtigt, at HOFOR modtager din aflæsning senest den 31. august 2017, hvor vi lukker det gamle system.

Samme udgift til vandforbrug
Det nye aflæsningstidspunkt påvirker ikke din samlede udgift til vandforbrug eller vandafledning. Dog skal regningerne betales på et andet tidspunkt end i dag.

Nedenfor kan du se, hvornår du i 2017 og 2018 modtager aflæsningskort og regninger, og i hvilken måned regningerne forfalder:

 

Vallensbæk

2017
Aflæsningskort Modtages i august
Årsregning overføres til første acontoregning Modtages i oktober
Første acontoregning incl. overført årsregning Modtages i oktober Betales i november

 

2018
Anden acontoregning Modtages i marts Betales i april
Aflæsningskort Modtages i august
Årsregning inkl. første acontoregning Modtages i september Betales i oktober

 

I 2017 vil du i oktober modtage din årsregning, som dækker 8 måneder. Denne opgørelse er til orientering, og beløbet på regningen skal ikke betales/udbetales.

Beløbet på regningen vil blive overført til din første acontoregning i det nye system. Beløbene på dine acontoregninger vil dække en periode på 12 måneder.

 

Vallensbæk Strand

2017
Aflæsningskort Modtages i august
Årsregning overføres til første acontoregning Modtages i oktober
Første acontoregning incl. overført årsregning Modtages i oktober Betales i november

 

2018
Anden acontoregning Modtages i april Betales i maj
Aflæsningskort Modtages i september
Årsregning inkl. første acontoregning Modtages i oktober Betales i november

 

Hvidovre

2017
Aflæsningskort Modtages i august
Årsregning overføres til første acontoregning Modtages i oktober
Første acontoregning incl. overført årsregning Modtages i oktober Betales i november

 

2018
Anden acontoregning Modtages i april Betales i maj
Aflæsningskort Modtages i september
Årsregning inkl. første acontoregning Modtages i oktober Betales i november

 

I 2017 vil du i oktober modtage din årsregning, som dækker 12 måneder. Denne opgørelse er til orientering, og beløbet på regningen skal ikke betales/udbetales.

Beløbet på regningen vil blive overført til din første acontoregning i det nye system. Beløbene på dine acontoregninger vil dække en periode på 13 måneder.

Regningerne fra det nye afregningssystem skifter layout.

Ændringen af aflæsningstidspunktet til september betyder, at de første acontoregninger dækker en periode på 13 måneder, fordelt på to regninger.

Se eksempler på regningerPrint denne side