Nyt afregningssystem i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev og Rødovre

I januar 2018 skifter HOFOR til nyt afregningssystem. Alle kunder i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev og Rødovre skal derfor aflæse deres vandmåler senest den 26. december 2017.

De fleste kunder i Albertslund er fjernaflæste, HOFOR sørger for aflæsning af de fjernaflæste målere.

HOFOR sender aflæsningskortet ca. to uger før sidste frist for aflæsningen.

Det er vigtigt, at vi modtager din aflæsning senest den 26. december 2017, da vi lukker det gamle system.

Som kunde har du november modtaget et brev med information om, hvad ændringen af system betyder for dig som kunde.

Se eksempler på breve vedrørende det nye afregningssystem:

Albertslund: Aflæsningskort – betalingsservice (pdf)

Albertslund: Fjernaflæsning – betalingsservice (pdf)

Albertslund: Aflæsningskort – giro (pdf)

Albertslund: Fjernaflæsning – giro (pdf)

Brøndby: Aflæsningskort – betalingsservice (pdf)

Brøndby: Aflæsningskort – giro (pdf)

Dragør: Aflæsningskort – betalingsservice (pdf)

Dragør: Aflæsningskort – giro (pdf)

Herlev: Aflæsningskort – betalingsservice (pdf)

Herlev: Aflæsningskort – giro (pdf)

Rødovre: Aflæsningskort – betalingsservice (pdf)

Rødovre: Aflæsningskort – giro (pdf)

 
Nyt tidspunkt for aflæsning af vandmåleren
Hvis du bor i Albertslund eller Dragør, skal du fra 2019 som noget nyt aflæse i januar.

Bor du i Herlev skal du fra 2019 som noget nyt aflæse i februar.

Bor du i Brøndby eller Rødovre skal du fortsat aflæse i december.

Samme udgift til vandforbrug
Det nye aflæsningstidspunkt påvirker ikke din samlede udgift til vandforbrug eller vandafledning. Dog skal regningerne betales på et andet tidspunkt end i dag.

Nedenfor kan du se, hvornår du i 2017 og 2018 modtager aflæsningskort og regninger, og i hvilken måned regningerne forfalder:

 

Albertslund

2017
Aflæsningskort Modtages i december Fjernaflæsning foretages i december

 

2018
Årsregning overføres til første acontoregning Modtages i januar
Første acontoregning incl. overført årsregning Modtages i februar Betales i marts
Anden acontoregning Modtages i august Betales i september

 

I 2018 vil du i januar modtage din årsopgørelse som dækker 12 måneder. Denne opgørelse er til orientering, og beløbet på regningen skal ikke betales/udbetales.

Beløbet på regningen vil blive overført til din første acontoregning i det nye system. Beløbene på dine acontoregninger vil dække en periode på 13 måneder.

Dit forventede forbrug kan du se på www.tastselvservice.dk.

Se eksempler på regninger med det nye layout

 

Brøndby

2017
Aflæsningskort Modtages i december

 

2018
Årsregning overføres til første acontoregning Modtages i januar
Første acontoregning incl. overført årsregning Modtages i februar Betales i marts
Anden acontoregning Modtages i juli Betales i august
Aflæsningskort Modtages i december

 

Fra 1 til 2 regninger og nye betalingstidspunkter

Som noget nyt vil du fra 2018 modtage to regninger om året.

Dine acontoregninger dækker fremover en periode på 6 måneder. Dit forventede forbrug kan du se på www.tastselvservice.dk.

I januar måned 2018 modtager du din årsregning. Denne opgørelse er til orientering, og beløbet på regningen skal ikke betales/udbetales.

Beløbet på regningen vil blive overført til din første acontoregning i det nye system.

Din første acontoregning for 2018 forfalder i marts måned og din anden acontoregning får forfald i august måned.

Fra 2019 modtager du din årsregning incl. første acontoregning i januar. Regningen vil få forfald i februar måned.

Se eksempler på regninger med det nye layout

 

Dragør

2017
Aflæsningskort Modtages i december

 

2018
Årsregning overføres til første acontoregning Modtages i januar
Første acontoregning incl. overført årsregning Modtages i februar Betales i marts
Anden acontoregning Modtages i august Betales i september

 

I 2018 vil du i januar modtage din årsopgørelse som dækker 12 måneder. Denne opgørelse er til orientering, og beløbet på regningen skal ikke betales/udbetales.

Beløbet på regningen vil blive overført til din første acontoregning i det nye system. Beløbene på dine acontoregninger vil dække en periode på 13 måneder.

Dit forventede forbrug kan du se på www.tastselvservice.dk.

Se eksempler på regninger med det nye layout
 

Herlev

2017
Aflæsningskort Modtages i december

 

2018
Årsregning overføres til første acontoregning Modtages i januar
Første acontoregning incl. overført årsregning Modtages i marts Betales i april
Anden acontoregning Modtages i september Betales i oktober

 

I 2018 vil du i januar modtage din årsopgørelse som dækker 12 måneder. Denne opgørelse er til orientering, og beløbet på regningen skal ikke betales/udbetales.

Beløbet på regningen vil blive overført til din første acontoregning i det nye system. Beløbene på dine acontoregninger vil dække en periode på 14 måneder.

Dit forventede forbrug kan du se på www.tastselvservice.dk.

Se eksempler på regninger med det nye layout
 

Rødovre

2017
Aflæsningskort Modtages i december

 

2018
Årsregning overføres til første acontoregning Modtages i januar
Første acontoregning incl. overført årsregning Modtages i februar Betales i marts
Anden acontoregning Modtages i juli Betales i august

 

I 2018 vil du i januar modtage din årsopgørelse som dækker 12 måneder. Denne opgørelse er til orientering, og beløbet på regningen skal ikke betales/udbetales.

Beløbet på regningen vil blive overført til din første acontoregning i det nye system. Beløbene på dine acontoregninger vil dække en periode på 12 måneder.

Dit forventede forbrug kan du se på www.tastselvservice.dk.

Se eksempler på regninger med det nye layout
 Print denne side