Gennemsnitsforbrug


Det kan være svært at svare entydigt på, hvad et standardforbrug er, da forbruget kan afhænge af mange ting. Men her under ses en række information om standardforbrug på forskellige områder. Se gennemsnitsforbrug her under.

Vand

Forskellige forbrugstyper
Vandforbruget opgøres på fem forskellige forbrugstyper: Husholdning, erhverv, institutioner, fritid og umålt forbrug. Umålt forbrug er fx vand til brandslukning.

Fordeling af vandforbrug på forbrugstyper
Husholdning 66,5%
Erhverv 18,5%
Kultur/fritid 8,5%
Umålt forbrug 6,5%

I gennemsnit bruger en person 40 – 50 m³ i husstanden om året. I København er gennemsnittet for én person er på 105 liter i døgnet.

Målet for HOFOR er at nå ned på et vandforbrug på 100 liter pr. person i døgnet.

Varme

Hvad er det normale for varmeforbrug i en bolig som din, og hvad er det samlede varmeforbrug i København?

Uanset om du er ny eller gammel fjernvarmekunde, kan det være svært at vide, om dit varmeforbrug ligger inden for det normale.

Varmeforbruget i din bolig
Forbruget af varme i din bolig er afhængig af mange faktorer herunder boligens størrelse, hvor godt den er isoleret, og hvor mange der bor i den.

Hvis du får fjernvarme fra HOFOR, vil der for din bolig være indgået en aftale om fjernvarmelevering. I aftalen er boligens tilslutningseffekt i kW angivet. Når du kender tilslutningseffekten i kW, kan du regne ud, hvad varmeforbruget typisk vil være:

KW * 1,3 = forventet varmeforbrug (MWh)

Det varmeforbrug, som du kommer frem til ved hjælp af ovenstående formel, er kun vejledende, da der altid skal tages højde boligens størrelse, varmtvandsforbrug osv.
Vores gasvarmekunder har et standardforbrug på 1850 m³ om året, men det er meget vigtigt at understrege, at det er et gennemsnitsforbrug over alle vores gasvarmekunder. Det årlige gasvarmeforbrug kan derfor meget nemt variere alt efter boligens størrelse og stand (isolering).

Gas

For vores gaskunder, som anvender gaskomfur i køkkenet, er gennemsnitsforbruget som 20-40 m³.Print denne side