FAQ / Hvordan aflæser jeg min måler?

Når det er tid til at årsaflæse din måler, vil du modtage et aflæsningskort. Ca. 1 uge efter aflæsningsfristen modtager du din årsregning.

 

Du kan aflevere din aflæsning til HOFOR på følgende måder:

1. Indtast aflæsningen via din telefon – nummeret står på kortet.

2. Indtast aflæsningen under Tast Selv Service

3. Send en mail til Kundeservice på kundeservice@hofor.dk

4. Ring til Kundeservice på 3395 2301.

5. Udfyld aflæsningskort og send det til os.

 

Hvad sker der, hvis jeg glemmer at aflæse min måler?
Hvis vi ikke modtager din aflæsning, sender vi en rykker. Ved udsendelse af rykkerbrevet opkræves et gebyr på 81,25 kr. inkl. moms.

Har vi stadig ikke modtaget din aflæsning, kan vi vælge at sende en af vores medarbejdere ud for at aflæse måleren. Dette opkræver vi et gebyr for. Gebyret er på kr. 337,50 inkl. moms.

Hvis vi ikke får din aflæsning, beregner vi dit forbrug ud fra forrige års forbrug. Du risikerer dermed, at din regning ikke afspejler dit reelle forbrug.

Marker som hjælpsom. 47

Oprettet i: AflæsningPrint denne side