FAQ

Fjernvarme (15)

Hvordan melder jeg flytning for varmen?

Du kan melde flytning via brev, mail eller via www.tastselvservice.dk. Hvis vi ikke kan få bekræftet overtagelsen hos Bolig- og ByggeRegisteret (BBR), kontakter vi dig for yderligere dokumentation. Du skal…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 25

Hvordan omregner man forbruget fra damp til fjernvarme vand?

Det kan du gøre ved hjælp af nedenstående formel: Dampforbruget X 0,7 = forbruget i Mwh. 1 Mwh = 1000 Kw.

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 24

Alt om afkøling

Hvad er afkølingskrav? For at fjernvarmenettet kan drives så effektivt som muligt, er det vigtigt, at der er en stor temperaturforskel på det fjernvarmevand, som ejendommen modtager, og det som…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 18

Se flere fra Fjernvarme ›

Vand (23)

Hvor hårdt er vandet i København?

Vandet i Københavns Kommune er hårdt med en hårdhedsgrad mellem 19 og 28° dH. Hårdhedsgraden kan variere, da vandet kommer fra 7 forskellige vandværker. Alle leverer hårdt vand, der stammer…

Læs mere...

55

Hvorfor er mit vandtryk meget lavt?

Hvis du ikke har nok tryk på dit vand, kan det muligvis skyldes følgende tre ting: Mangler der tryk på alle haner, kan det skyldes reperation internt i ejendommen, eller…

Læs mere...

41

Hvorfor er mit kolde vand varmt?

Hvis du oplever, at dit kolde vand er varmt, kan det skyldes, at dine varmt- og koldtvandsledninger ligger for tæt på hinanden. Dette løses ved at isolere rørene. Du kan…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 9

Hvem har ansvaret for vedligeholdelse af ledninger mv.?

HOFOR står for vedligeholdelse af ledningsnettet frem til den enkelte ejendoms matrikel. Vandledningen på privat grund er ejendommens ejer ansvarlig for.

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 7

Se flere fra Vand ›

Bygas (12)

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke længere ønsker at være gaskunde?

Hvis du vil stoppe som gaskunde, skal gasmåleren og det tilhørende udstyr tages ned. HOFOR kan tage måleren ned og afproppe installationen. Derefter kan du selv fjerne komfuret og ledningerne…

Læs mere...

99

Spørgsmål og svar om bygas til Fastpris

Kan alle københavnere få fast pris på bygas? Ja, hvis du er privatkunde og kun har gas til dit komfur eller gaskogeplader. Hvor ligger besparelsen for mig? Som bygaskunde hos…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 29

Må jeg flytte min måler til et mere skjult sted i køkkenet?

Ja – din gasmåler må godt flyttes. Gasmåleren skal flyttes af en autoriseret VVS-installatør og der vil derfor være installationsomkostninger. Der gælder en række regler for, hvor en gasmåler må…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 24

Hvad skal man være opmærksom på ved køb af et gaskomfur?

Uanset om du køber et brugt eller nyt komfur, skal du være opmærksom på, at gaskomfuret skal være godkendt til bygas. Når du køber gaskomfur, kan du vælge mellem gas-…

Læs mere...

20

Se flere fra Bygas ›

Spildevand (10)

Hvad gør jeg, hvis der er tegn på rotter?

Hvis der er tegn på rotter, skal du kontakte din kommune og anmelde det.

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 3

Hvad gør jeg i forbindelse med tilstoppede kloakker?

Hvis der ligger meget vand på kørebanen, kan det bl.a. skyldes, at vejbrønden er tilstoppet og skal renses. Ligger der vand på offentlige veje, bedes du kontakte den relevante kommune….

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 2

Hvad gør jeg, hvis der er vand i kælderen?

Hvis der er monteret et højvandslukke i afløbet fra kældergulvet, så undersøg om lukkemekanismen kan bevæge sig, eller om noget har sat sig i klemme. Hvis der ikke er højvandslukke,…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 1

Hvordan ansøger jeg om midlertidigt tilslutning?

Ansøgningsskemaet fremgår på hjemmesiden. HUSK at medsende detailprojekt/tegninger, for den midlertidig tilslutning og bilag som fx en myndighedsgodkendelse. Tilslutninger og andet arbejde på HOFORs ledningsnet skal godkendes af tilsynet. Find…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 0

Se flere fra Spildevand ›

Aflæsning (2)

Hvordan aflæser jeg min måler?

Når det er tid til at årsaflæse din måler, vil du modtage et aflæsningskort. Ca. 1 uge efter aflæsningsfristen modtager du din årsregning.   Du kan aflevere din aflæsning til…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 47

Jeg kan ikke selv aflæse min måler. Er det noget, I kommer og gør?

Normalt skal du selv sørge for at få aflæst, men hvis du er handicappet eller svagtseende, kan vi aflæse din måler mod betaling.

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 6

Se flere fra Aflæsning ›

Regning (9)

Hvordan tilmelder eller afmelder jeg Betalingsservice?

Hvordan tilmelder jeg Betalingsservice? Som kunde i HOFOR tilmelder du dig lettest ved at benytte formularen på www.tastselvservice.dk. OBS: Betaler du din regning i netbank, og tilmelder du den samtidig…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 28

Kan jeg lave en afdragsaftale på min regning?

Ja, du kan i særlige tilfælde få lavet henstand eller en betalingsaftale på din regning mod et gebyr plus renter. Vi skal bruge dit CPR-nummer til indberetning af de fradragsberettigede…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 14

Et familiemedlem er død, hvordan forholder vi os?

Vi skal have besked om dødsfaldet og om hvem, der er bobestyrer. Måleren(e) skal aflæses den sidste dag, familien har råderet over boligen, og du skal henvende dig til kundeservice,…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 9

Hvad er gennemsnitsforbruget på gas, vand og varme?

Gas Gennemsnitsforbruget for vores gasvarmekunder er 1.850 m³ om året, men det varierer meget alt efter boligens størrelse og stand (isolering). For vores gaskunder, som anvender gaskomfur i køkkenet, er…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 5

Se flere fra Regning ›

Flytte (4)

Jeg skal flytte, hvad gør jeg?

Det er vigtigt, at du melder flytning til tiden. Du kan melde flytning her på hjemmesiden via www.tastselvservice.dk, sende os en email på: kundeservice@hofor.dk, sende et flyttekort eller ringe på…

Læs mere...

178

Hvordan tilmelder eller afmelder jeg Betalingsservice?

Hvordan tilmelder jeg Betalingsservice? Som kunde i HOFOR tilmelder du dig lettest ved at benytte formularen på www.tastselvservice.dk. OBS: Betaler du din regning i netbank, og tilmelder du den samtidig…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 28

Hvordan melder jeg flytning for varmen?

Du kan melde flytning via brev, mail eller via www.tastselvservice.dk. Hvis vi ikke kan få bekræftet overtagelsen hos Bolig- og ByggeRegisteret (BBR), kontakter vi dig for yderligere dokumentation. Du skal…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 25

Hvad gør jeg, når jeg skal flytte mit gaskomfur til en anden adresse?

Du kontakter en autoriseret VVS-installatør, som skal frakoble komfuret og tilslutte det på den nye adresse. Hvis du har et komfur fra før 1996 og ønsker at flytte det, er…

Læs mere...

16

Se flere fra Flytte ›

Fra damp til vand (3)

Kan ejendommens centralvarmeanlæg tage skade af, at fjernvarmeforsyningen ændres?

Nej, fjernvarmeforsyning på vand er sikkert. Der installeres en varmeveksler, så fjernvarmevandet kommer slet ikke ind i centralvarmeanlægget.

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 3

Skal jeg stå uden varme, når forsyningen ændres fra damp til varmt vand?

Nej. Selve skiftet fra damp til vand sker i de fleste tilfælde i løbet af en arbejdsdag. Den enkelte beboer vil typisk ikke mærke, at der er sket ændring af…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 1

Kan vores ejendom selv bestemme, hvornår vi vil have ændret fjernvarmeforsyningen til varmt vand?

Nej, ikke som udgangspunkt. Ændringerne i de forskellige bydele følger en rullende plan, som er lagt så hensigtsmæssigt som muligt. HOFOR kontakter de berørte ejendomme i rimelig tid inden en…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 1

Se flere fra Fra damp til vand ›

Afgifter (1)

Hvad dækker de forskellige afgifter?

Miljø- og energiafgifter: Formålet med energiafgifterne er at reducere energiforbruget og dermed miljøbelastningen, som energiforbruget fører med sig. Afgifterne skal således afspejle de miljøomkostninger, som forbruget af de forskellige former…

Læs mere...

Marker som hjælpsom. 13

Se flere fra Afgifter ›


Print denne side